Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ра----я - Намерени са 54 думи от търсенето
развъдя - развъдиш, мин. св. развъдих, мин. прич. развъдил, св. — вж. развъждам.
размътя - размътиш, мин. св. размътих, мин. прич. размътил, св. — вж. размътвам.
разпъдя - разпъдиш, мин. св. разпъдих, мин. прич. разпъдил, св. — вж. разпъждам.
разсъдя - разсъдиш, мин. св. разсъдих, мин. прич. разсъдил, св. — вж. разсъждам.
разсъня - разсъниш, мин. св. разсъних, мин. прич. разсънил, св. — вж. разсънвам.
разделя - разделиш, мин. св. разделих, мин. прич. разделил, св. - вж. разделям.
разбудя - разбудиш, мин. св. разбудих, мин. прич. разбудил, св. — вж. разбуждам.
разбуля - разбулиш, мин. св. разбулих, мин. прич. разбулил, св. — вж. разбулвам.
разваля - развалиш, мин. св. развалих, мин. прич. развалил, св. — вж. развалям.
разваря - развариш, мин. св. разварих, мин. прич. разварил, св. — вж. разварявам.
развозя - развозиш, мин. св. развозих, мин. прич. развозил, св. — вж. развозвам.
разгазя - разгазиш, мин. св. разгазих, мин. прич. разгазил, св. — вж. разгазвам.
разгаля - разгалиш, мин. св. разгалих, мин. прич. разгалил, св. — вж. разгалвам.
разгащя - разгащиш, мин. св. разгащих, мин. прич. разгащил, св. — вж. разгащвам.
разголя - разголиш, мин. св. разголих, мин. прич. разголил, св. — вж. разголвам.
разгоня - разгониш, мин. св. разгоних, мин. прич. разгонил, св. — вж. разгонвам.
разгоря - разгориш, мин. св. разгорих, мин. прич. разгорил, св. — вж. разгарям.
разгрея - разгрееш, мин. св. разгрях, мин. прич. разгрял, св. — вж. разгрявам.
раздвоя - раздвоиш, мин. св. раздвоих, мин. прич. раздвоил, св. — вж. раздвоявам.
разженя - разжениш, мин. св. разжених, мин. прич. разженил, св. — вж. разженвам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: