Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рас - Намерени са 173 думи от търсенето
трасирам - трасираш, несв. и св.; какво. 1. Набелязвам трасе. 2. Проправям трасе. 3. Прен. Набелязвам линия на действие, план и др. 4. Прен. ...
водорасли - водорасло, ср.Низши водни растения, чието тяло не се члени на корен, стъбло и листа.
възрастен - възрастна, възрастно, мн. възрастни, прил.1. Който е достигнал зряла или напреднала възраст. Възрастен човек.2. Остар. По-голям на...
драскулка - мн. драскулки, ж. Драсканица (в 1 знач.).
дораствам - дорастваш, несв. и дорасна, св. 1. Раста, колкото трябва, до определена възраст, големина или до определен социален статус. Дорасл...
доморасъл - доморасла, доморасло, мн. доморасли, прил. 1. Който е расъл, развивал се е в своята страна, у дома. Доморасла политика. 2. Прен. П...
драстичен - драстична, драстично, мн. драстични, прил. 1. Груб, невъздържан, необуздан. Драстични мерки. Драстичен език. 2. Който прави неприя...
задраскам - задраскаш, св. — вж. задрасквам.
зараствам - зарастваш, несв. и зарасна, св. За рана — затварям се, заздравявам. Раните му зарастваха много бавно.
издраскам - издраскаш, св. — вж. издрасквам.
недорасъл - недорасла, недорасло, мн. недорасли, прил. 1. Който не е достигнал нормалните размери, недоразвит. 2. Прен. Който не е развит дост...
саморасъл - саморасла, саморасло, мн. саморасли, прил. 1. Който се отнася до саморасляк. Саморасли цветя. Саморасли картофи. 2. Прен. За талан...
краснопис - само ед. Красиво писане.
обраствам - обрастваш, несв. и обраста, св.; с какво. 1. Покривам се с растителност. Стените на къщата са обрасли с бръшлян. 2. Покривам се с ...
израствам - израстваш, несв. и израсна, св. 1. За растение, човек, коса, нокти и др. — ставам висок, голям, дълъг. Дървото израсна за една год...
красавица - мн. красавици, ж. Красива или най-красива жена, женско животно или красив предмет. Това е красавицата на вазите, които произвеждам...
надраскам - надраскаш, св. — вж. надрасквам.
напраскам - напраскаш, св. — вж. напрасквам.
нараствам - нарастваш, несв. и нарасна, се. 1. Ставам по-голям, увеличавам се на ръст, пораствам. 2. Увеличавам количеството си. Населението н...
отраствам - отрастваш, несв. и отрасна, св. 1. Ставам голям, пораствам. Децата ни вече отраснаха. 2. Прекарвам детството си, пораствам някъде....
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: