Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

раз--- - Намерени са 47 думи от търсенето
разкош - само ед. 1. Прекомерно богатство; излишество, разточителство. Тъне в разкош. 2. Пищност, прекомерна и разточителна красота. Този...
разбит - разбита, разбито, мн. разбити, прил. 1. Счупен, строшен. Разбита врата. Разбита чаша. 2. Победен. Разбита войска. 3. Прен. Сломен,...
разбия - разбиеш, мин. св. разбих, мин. прич. разбил, св. — вж. разбивам.
разбой - разбоят, разбоя, мн. разбой, (два) разбоя, м. Диал. Тъкачен стан.
разбор - обикн. ед. 1. Спец. Разглеждане спецификата на даден текст откъм идеи, образи, граматичен строеж, стил и др.; анализ. Литературен ...
развея - развееш, мин. св. развях, мин. прич. развял, св. — вж. развявам.
развит - развита, развито, мн. развити, прил. 1. Който е физически силен, здрав. Развита мускулатура. 2. Който е умствено усъвършенстван; н...
развия - развиеш, мин. св. развих, мин. прич. развил, св. — вж. развивам.
развод - мн. разводи, (два) развода, м. Разделяне на двама съпрузи чрез съдебно дело. // прил. разводен, разводна, разводно, мн. разводни.
развой - развоят, развоя, само ед., м. Развиване, развитие. Развой на икономиката.
разгар - само ед. Най-усиленият момент от една дейност, връхната и точка; кипеж. Разгар на жътвата.
раздам - раздадеш, мин. св. раздадох, мин. прич. раздал, св. — вж. раздавам.
раздел - мн. раздели, (два) раздела, м. Част, дял, подразделение. Книгата се състои от два раздела.
раздор - само ед. Вражда, борба, породена от неразбирателство.
раздуя - раздуеш, мин. св. раздух, мин. прич. раздул, св. — вж. раздувам.
разказ - мн. разкази, (два) разказа, м. 1. Разказване (на някаква случка). Чух разказа му. 2. Спец. Късо художествено произведение в проза,...
разкол - само ед. 1. Отстъпление от църковни догми, канони. 2. Разединение, разцепление, сепаритизъм, сектантство.
разлат - разлага, разлато, мн. разлати, прил. Плитък и широк. Разлата чиния.
разлая - разлаеш, мин. св. разлаях, мин. прич. раз-лаял, св. — вж. разлайвам.
разлея - разлееш, мин. св. разлях, мин. прич. разлял, св. — вж. разливам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: