Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

разч - Намерени са 28 думи от търсенето
раз- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Разпространение на действието в различни посоки центробежно, напр.: разбягвам се...
разчет - само ед. Предварително съставен план за изразходване; сметка.
разчета - разчетеш, мин. св. разчетох, мин. прич. разчел, св. — вж. разчитам.
разчеша - разчешеш, мин. св. разчесах, мин. прич. разчесал, св. — вж. разчесвам.
разчупя - разчупиш, мин. св. разчупих, мин. прич. разчупил, св. — вж. разчупвам.
разчекна - разчекнеш, мин. св. разчекнах, мин. прич. разчекнал, св. — вж. разчеквам.
разчистя - разчистиш, мин. св. разчистих, мин. прич. разчистил, св. — вж. разчиствам.
разчитам - разчиташ, несв. и разчета, св.; какво. 1. Прочитам нещо, което трудно се вижда или което е написано с непознати знаци. Разчетох на...
разчленя - разчлениш, мин. св. разчлених, мин. прич. разчленил, св. — вж. разчленявам.
разчорля - разчорлиш, мин. св. разчорлих, мин. прич. разчорлил, св. — вж. разчорлям.
разчеквам - разчекваш, несв. и разчекна, св.; какво/кого. 1. Разтварям нашироко до болка нещо прибрано, свито, свързано (обикн. уста, крака). ...
разчепкам - разчепкаш, св. — вж. разчепквам.
разчертая - разчертаеш, мин. св. разчертах, мин. прич. разчертал, св. — вж. разчертавам.
разчесвам - разчесваш, несв. и разчеша, св.; какво. 1. Остар. Разресвам. Разчесах си косата. 2. За пъпка, рана и др. под. — от интензивно чеса...
разчоплям - разчопляш, несв. и разчопля, св.; какво. 1. Издълбавам, разтварям с чоплене. 2. За пъпка, рана и др. под. — развреждам, подлютявам...
разчорлен - разчорлена, разчорлено, мн. разчорлени. прил. 1. Разбъркан, разрошен, стърчащ. Разчорлена брада. 2. Който е с разбъркана, разрошен...
разчорлям - разчорляш, несв. и разчорля, св.; кого/какво. Правя да стане чорлав. — разчорлям се/разчорля се. Ставам чорлав.
разчупвам - разчупваш, несв. и разчупя, св.; какво. 1. Разделям на две чрез чупене. Разчупих хляба. 2. Разделям на много части, на късове. 3. ...
разчуя се - разчуеш се, мин. св. разчух се, мин. прич. разчул се, св. — вж. разчувам се.
разчепквам - разчепкваш, несв. и разчепкам, св.; какво. 1. За вълна и др. под. — чепкам в различни посоки изцяло, за да направя пухкав. 2. Прен...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: