Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

р с - Намерени са 3 думи от търсенето
резонанс - само ед. 1. Спец. Способност на едно тяло да трепти и да звучи под влияние на друго тяло. 2. Спец. Способност да се усилват звук...
ренесанс - само ед. 1. Спец. Епоха в развитието на западноевропейските страни (ХIV - ХVI в.), която се характеризира с разцвет на изкуството...
реверанс - мн. реверанси, (два) реверанса, м. 1. Остар. Поклон (с приклякане) в знак на почит, уважение. 2. Прен. Обикн. мн. Прояви на почтит...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: