Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п--р-- - Намерени са 19 думи от търсенето
папрат - папратта, мн. папрати, ж. Тревисто растение без цветове и семена, с перести листа, което се размножава чрез спори. Орлова папрат. ...
патрон - само ед. Лице, на чието име са наречени някоя организация или учебно заведение. // прил. патронен, патронна, патронно, мн. патронн...
патрул - мн. патрули, (два) патрула, м. Въоръжена група за охрана или проверка. // прил. патрулен, патрулна, патрулно, мн. патрулни. Патрул...
поврат - мн. поврати, (два) поврата, м. 1. Промяна с връщане назад. Поврат няма да има. 2. Рязка промяна; прелом. Поврат в икономиката. // ...
покрай - предлог. 1. Близо до, край. Минавам покрай него. 2. Около. Заобикалям покрай парка. 3. Прен. Разг. Заедно с. Покрай сухото гори и ...
покрив - мн. покриви, (два) покрива, м. 1. Най-горната част на сграда, която я покрива, затваря отгоре. 2. Горна част, която покрива нещо. ...
потрес - само ед. 1. Разтърсване. 2. Силна емоционална реакция, дълбоко вълнение с елемент на ужас и страх.
петрол - само ед. Гъста кафява течност, която извира от земните недра и се преработва за индустриални и технически цели; нефт. // прил. пет...
погреб - мн. погреби, (два) погреба, м. Спец. Склад за боеприпаси.
погрея - погрееш, мин. св. погрях, мин. прич. погрял, св. — вж. погрявам.
погром - мн. погроми, (два) погрома, м. 1. Разорение, опустошение. 2. Изстъпление срещу определена част от населението, предизвикано от нац...
подрия - подриеш, мин. св. подрих, мин. прич. подрил, св. — вж. подривам.
покрия - покриеш, мин. св. покрих, мин. прич. покрил, св. — вж. покривам.
покров - мн. покрови, (два) покрова, м. 1. Плат, с който покриват мъртвец; саван, 2. В поезията — покривка, покривало. Снежен покров.
посред - предлог. По средата на (пространството, време, множество и др.); всред, насред. Посред улицата. Посред нощ. Посред хората.
потрия - потриеш, мин. св. потрих, мин. прич. потрил, св. — вж. потривам.
прорез - мн. прорези, (два) прореза, м. Отвор, получен чрез рязане.
пророк - мн. пророци, м. 1. Човек, който пророкува. 2. В религията — лице, което говори от името на бога и предвестява бъдещи събития. Прор...
прерия - мн. прерии, ж. Спец. Обширна степна равнина в Северна Америка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: