Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п--и-- - Намерени са 34 думи от търсенето
почина - починеш, мин. св. починах, мин. прич. починал, св. - вж. почивам.
павиан - мн. павиани, (два) павиана, м. Вид тесноноса африканска маймуна с яркочервени седалищни части.
падина - мн. падини, ж. Недълбока долина.
паника - само ед. Краен неудържим страх, ужас; объркване, което обхваща един човек или много хора едновременно. Не изпадайте в паника. Без ...
паница - мн. паници, ж. Широк и дълбок съд, в който се поднася обикновено супа или нещо за пиене. • За паница леща. Срещу нищожно възнаграж...
пасище - мн. пасища, ср. Място, определено за пасене на добитък.
патина - само ед. 1. Окислително покритие, което се образува върху медни и бронзови изделия. 2. Прен. Натрупване, наслояване.
патица - мн. патици, ж. Водоплаваща птица с широка човка, къса шия и плавателна ципа на краката. Дива патица.
певица - мн. певици, ж. Жена певец (в 1 и 2 знач.).
петима - числ. Пет лица, от които поне едно от мъжки пол. Петима братя. • За петима. Както могат петима. Работя за петима.
петица - мн. петици, ж. 1. Цифрата на числото пет. 2. Оценка много добър в образованието. 3. Разг. Превозно средството с номер 5. Чакам пет...
повиша - повишиш, мин. св. повиших, мин. прич. повишил, св. — вж. повишавам.
погина - погинеш, мин. св. погинах, мин. прич. погинал, св. — вж. погивам.
полица - мн. полици, ж. Спец. Разписка за получена сума, в която човек се задължава да я изплати в определен срок.
помина - поминеш, мин. св. поминах, мин. прич. поминал, св. — вж. поминавам.
понижа - понижиш, мин. св. понижих, мин. прич. понижил, св. — вж. понижавам.
пущина - мн. пущини, ж. Разг. Нещо, назовано с оценъчно укорно или ласкателно отношение. Де са тия пущини, очилата?
подиря - подириш, мин. св. подирих, мин. прич. подирил, св. - вж. подирвам.
перило - мн. перила, ср. Невисока ограда на балкон, стълба и др.; парапет.
период - мн. периоди, (два) периода, м. 1. Промеждутък от време, в който се извършва нещо. Инкубационен период на заболяване. 2. Спец. В ма...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: