Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п-к--- - Намерени са 23 думи от търсенето
пъквам - пъкваш, несв. и пъкна, св. Разг. Внезапно, изведнъж се появявам. И той ми пъкна пред очите.
пъклен - пъклена, пъклено, мн. пъклени, прил. 1. Който се отнася до пъкъл; адски. 2. Прен. Много силен, предизвикващ силни отрицателни емоц...
пакост - пакостта, мн. пакости, ж. 1. Действие, което причинява вреда; повреда, щета, злина. 2. Беля. Децата постоянно правят пакости.
пеквам - пекваш, несв. и пекна, св. За слънце. 1. Започвам да грея силно. 2. От време на време грея.
пикола - мн. пиколи, ж. Духов музикален инструмент — малка флейта.
покажа - покажеш, мин. св. показах, мин. прич. показал, св. — вж. показвам.
покана - мн. покани, ж. 1. Обикн. ед. Молба към някого да направи нещо; предложение. Покана за танц. 2. Напечатан лист с предложение към ня...
поканя - поканиш, мин. св. поканих, мин. прич. поканил, св. — вж. поканвам.
покапя - покапеш, мин. св. покапах, мин. прич. покапал, св. — вж. поканвам.
покача - покачиш, мин. св. покачих, мин. прич. покачил, св. — вж. покачвам.
покрай - предлог. 1. Близо до, край. Минавам покрай него. 2. Около. Заобикалям покрай парка. 3. Прен. Разг. Заедно с. Покрай сухото гори и ...
пукало - мн. пукала, ср. 1. Вид решето за пукане на пуканки. 2. Остар. Топ.
пуквам - пукваш, несв. и пукна, св. 1. Пукам поединично, еднократно (в 1,4, 5 и 6 знач.). 2. Прен. Грубо. Умирам; псовисвам. Вчера пукна и ...
покрив - мн. покриви, (два) покрива, м. 1. Най-горната част на сграда, която я покрива, затваря отгоре. 2. Горна част, която покрива нещо. ...
пиколо - само ед. Прислужник за дребни поръчки в хотел, ресторант и др.
поклон - мн. поклони, (два) поклона, м. Ритуално навеждане на главата или на горната част от тялото в знак на уважение, покорство.
покоен - покойна, покойно, мн. покойни, прил. Който е починал, умрял.
покоря - покориш, мин. св. покорих, мин. прич. покорил, св. — вж. покорявам.
покося - покосиш, мин. св. покосих, мин. прич. покосил, св. — вж. покосявам.
покрия - покриеш, мин. св. покрих, мин. прич. покрил, св. — вж. покривам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: