Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пти - Намерени са 45 думи от търсенето
кооптирам - кооптираш, несв. и св.; кого. Извършвам кооптация. Кооптираха го в синдикалния съвет. // прил. кооптиран, кооптирана, кооптирано, ...
оптимален - оптимална, оптимално, мн. оптимални, прил. Най-благоприятен, най-близък до желаното. Оптимални условия.
оптически - оптическа, оптическо, мн. оптически, прил. 1. Който се отнася до оптика. Оптически прибори. 2. Зрителен, светлинен. Миражът е опти...
птичарник - мн. птичарници, (два) птичарника, м. Помещение за птици в птицеферма.
еруптивен - еруптивна, еруптивно, мн. еруптивни. прил. Който има вулканичен произход. Еруптивни скали.
елиптичен - елиптична, елиптично, мн. елиптични, прил. Който се отнася до елипса (във 2 знач.). Елиптичен израз.
епилептик - мн. епилептици, м. Лице, което страда от епилепсия. // прил. епилептичен, епилептична, епилептично, мн. епилептични. Епилептичен п...
стриптийз - само ед. Представление, в което участниците (предимно жени) постепенно се събличат, танцувайки еротични танци върху сцена. Правя с...
антисептик - (нлат. antiseptica (remedia) по анти- + гр. sepsis 'гниене')1. Фарм. Средство против инфекция на рани.2. Техн. Вещество,...
птицевъден - птицевъдна, птицевъдно, мн. птицевъдни, прил. Който е предназначен за птицевъдство.
птицевъдка - мн. птицевъдки, ж. Жена птицевъд.
паноптикум - само ед. Музей, в който са събрани восъчни фигури на известни хора или на други редки и ценни предмети.
птицеферма - мн. птицеферми, ж. Ферма за развъждане на птици.
антисептика - (нлат. antiseptica (remedia) по анти- + гр. sepsis 'гниене')Фарм. 1. Обеззаразяване или предпазване от заразяване на ран...
анабаптизъм - (нем. Anabaptismus по гр. anabaptismos 'второ кръщение' + -изъм)Ист. Социално-религиозно движение, произлязло от протест...
баптистерий - (нлат. baptisterium от гр. baptisterion 'къпалия')Църк.1. Странична част на храм за извършване на кръщение.2. Купел, съд...
скептицизъм - само ед. 1. Спец. Философско направление, което се съмнява във възможността за постигане на обективната истина. 2. Недоверчиво отн...
оптимизирам - оптимизираш, несв. и св.; какво. Избирам най-добрия вариант от възможните, за да направя оптимален. Оптимизирам учебния процес. //...
апокалиптика - (гр. apokalyptika)Ист. Общо наименование на съчинения от първите векове преди и след Хр., в които се описват идването на месия, Ст...
птицевъдство - само ед. Развъждане на домашни птици.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: