Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пте - Намерени са 18 думи от търсенето
псе - мн. псета, ср. 1. Лошо куче. 2. Прен. Зъл, злобен човек.
аптека - мн. аптеки.Заведение за приготвяне и/или продажба на лекарства.// прил. аптечен.
септет - мн. септети, (два) септета, м. Спец. 1. Музикално произведение със самостоятелни вокални или инструментални партии за седем изпълн...
хептен - нареч. Разг. Съвсем, напълно, изцяло. Той пък хептен глупав.
шептеж - м. само ед. Шепот.
аптекар - аптекарят, аптекаря, мн. аптекари.Лице което работи в аптека; фармацевт.// прил. аптекарски.
аптечка - мн. аптечки.1. Малка аптека.2. Комплект от необходими лекарства за даване на първа помощ.3. Предметът за съхранение на тези лекарс...
адаптер - (нем. Adapter от англ. adapter)Физ. Устройство за съгласуване на схеми с различни скорости на протичащите в тях електрически проце...
аптерий - (гр. apteros 'безкрил' по а- + pteron 'крило')Зоол. Безкрило насекомо.
аптерикс - (фр. apterix по а- + гр. pteryx 'крило')Зоол. Безкрила птица (киви-киви). Apteryx australis.
скриптеж - само ед. Скриптене.
аптекарка - мн. аптекарки.Жена аптекар.
септември - неизм. Деветият месец от календарната година. // прил. септемврийски, септемврийска, септемврийско, мн. септемврийски. Септемврийс...
трептение - мн. трептения, ср. 1. Трептене. 2. Спец. Във физиката — периодично кратко и бързо движение; колебание, вибрация. Трептения на възд...
хеликоптер - мн. хеликоптери, (два) хеликоптера, м. Летателен апарат, който излита и каца вертикално с помощта на въртяща се перка в горната му...
септемвриец - мн. септемврийци, м. Участник в антиправителствените бунтове от септември 1923 год.
археоптерикс - (по архео- + гр. pteгух 'крило')Палеонт. Изкопаемо животно от юрския период, преходно между влечугите и птиците.
септемврийче - мн. септемврийчета, м. Истор. Член на детската организация с прокомунис-тическа ориентация ДПО "Септемврийче", съществув...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: