Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

профи - Намерени са 7 думи от търсенето
проф- - Първа част от сложни думи със значение профсъюзен, напр.: профгрупа, профдеятел, профдружество, профкомитет, профорганизация, проф...
профил - мн. профили, (два) профила, м. 1. Странично очертание, страничен вид на нещо. Изрязан профил. 2. Спец. Разрез, сечение на нещо. 3....
профирен - профирна, профирно, мн. профирни, прил. Който има приятно кисел вкус.
сапрофити - сапрофит, м. Растителни организми, които живеят върху мъртви органични остатъци и се хранят от тях, като допринасят за кръговрата ...
профилирам - профилираш, несв. и св. 1. Спец. Какво. Придавам профил, сечение на нещо. 2. Кого/какво. Определям профил при обучение. — профилир...
профилактика - само ед. Съвкупност от начини и лечебни средства за предпазване от определена болест.
профилактичен - профилактична, профилактично, мн. профилактични, прил. Който служи за профилактика; предпазен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: