Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

прои - Намерени са 35 думи от търсенето
произношение - мн. произношения, ср. 1. Произнасяне. 2. Начин на произнасяне. Лошо произношение.
произведение - мн. произведения, ср. 1. Продукт на физическа или умствена дейност. Тестено произведение. Литературно произведение. 2. Спец. В мат...
производител - производителят, производителя, мн. производители, м. Човек, който произвежда материални блага.
производство - обикн. ед. 1. Произвеждане (в 1 и 2 знач.). 2. Процес на създаване на материални блага. Хранително производство. 3. Резултатите от...
произшествие - мн. произшествия, ср. Случка, събитие, което нарушава нормалния, спокойния ход на нещата; инцидент, нещастие. Транспортно произшес...
произхождение - само ед. Остар. Произход.
възпроизвеждам - възпроизвеждаш, несв. и възпроизведа, св.; какво.1. Повтарям, представям в същия вид. Възпроизвеждам по памет.2. Пресъздавам.
производителка - мн. производителки, ж. Жена производител.
самопроизволен - самопроизволна, самопроиз-волно, мн. самопроизволни, прил. Който възниква от само себе си, без външни причини. Самопроизволно изпу...
производителен - производителна, производително, мн. производителни, прил. Който произвежда, който дава явни резултати; продуктивен, резултативен, ...
възпроизводство - само ед.Спец. Процес на производство като източник на ново производство.
производственик - мн. производственици, м. Работник в материалното производство.
съдопроизводство - само ед. Разрешаване на съдебни дела по установения ред.
делопроизводство - само ед. Деловодство (в 1 знач.).
производственичка - мн. производственички, ж. Жена производственик.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: