Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

по----- - Намерени са 305 думи от търсенето
повърна - повърнеш, мин. св. повърнах, мин. прич. повърнал, св. - вж. повръщам.
подлъжа - подлъжеш, мин. св. подлъгах, мин. прич. подлъгал, св. - вж. подлъгвам.
подръка - нареч. 1. С ръка под мишницата на друг човек. 2. На удобно място; наблизо. Всичко ми е подръка.
полъхна - полъхнеш, мин. св. полъхнах, мин. прич. полъхнал, св. - вж. полъхвам.
поръсям - поръсяш, несв. Поръсвам.
повървя - повървиш, мин. св. повървях, мин. прич. повървял, св. — вж. повървявам.
погълна - погълнеш, мин. св. погълнах, мин. прич. погълнал, св. — вж. поглъщам.
погълча - погълчиш, мин. св. погълчах, мин. прич. погълчал, св. — вж. погълчавам.
погърмя - погърмиш, мин. св. погърмях, мин. прич. погърмял, се. — вж. погърмявам.
погърча - потърчиш, мин. св. погърчих, мин. прич. погърчил, св. — вж. погърчвам.
подарък - мн. подаръци, (два) подаръка, м. Предмет, който се дава на някого безвъзмездно като знак за обич, уважение и др.; дар.
подгъна - подгънеш, мин. св. подгънах, мин. прич. подгънал, св. — вж. подгъвам.
подкъся - подкъсиш, мин. св. подкъсих, мин. прич. подкъсил, св. — вж. подкъсявам.
подпъна - подпънеш, мин. св. подпънах, мин. прич. подпънал, св. — вж. подпъвам.
подстъп - мн. подстъпи, м. Обикн. мн. Удобни места, през които може да се стигне по-лесно до определена цел. Подстъпите към Шипка.
подържа - подържиш, мин. св. подържах, мин. прич. подържал, св. Държа за малко време, за кратко. Ще го подържат няколко дни и ще го пуснат. ...
позвъня - позвъниш, мин. св. позвъних, мин. прич. позвънил, св. — вж. позвънявам.
покълня - покълниш, мин. св. покълних, мин. прич. покълнил, св. — вж. покълнвам.
покъртя - покъртиш, мин. св. покъртих, мин. прич. покъртил, св. — вж. покъртвам.
полевъд - мн. полевъди, м. Остар. Човек, който отглежда житни растения.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: