Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

полиг - Намерени са 8 думи от търсенето
поли- - Образува сложни думи със значение много, напр. поливалентен, поливариантен, полифункционален и др.
полип - мн. полипи, (два) полипа, м. 1. Морско мешесто животно с променлива форма. 2. Спец. Гъбообразен израстък по лигавата ципа на носа,...
полог - мн. полози, (два) полога, м. 1. Място за носене на яйца или за мътене. 2. Диал. Яйце, което е оставено там, за да привлича кокошки...
полигон - мн. полигони, (два) полигона, м. 1. Специална площадка за военно или спортно обучение, за каране и изпитване на коли и др. 2. Прен...
полиглот - мн. полиглоти, м. Човек, който владее много езици.
полигамия - само ед. Брачни връзки на един мъж с много жени.
полиглотка - мн. полиглотки, ж. Жена полиглот.
полиграфия - само ед. Технически отрасъл за книгопечатане и размножаване на печатни произведения. // прил. полиграфичен, полиграфична, полиграф...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: