Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

подп - Намерени са 59 думи от търсенето
бода - бодеш, бодох, бол.1. Кого/какво. Промушвам с остър предмет, като причинявам болка.2. За трънливо растение, бодливо животно или ост...
вода - мн. води, ж.1. Само ед. Прозрачна безцветна течност, която в чист химически вид представлява съединение на водород и кислород.2. П...
боди - мн. бодита, ср.Плътно прилепнала към тялото дамска дреха - цялост от корсаж и бикини.
водя - водиш, мин. св. водих и водих, водил и водил, несв.1. Какво/кого. Карам това, което може да се движи (човек, животно) да върви сле...
годе - част.За образуване на неопределителни местоимения и наречия със значение за приблизителност на избрания елемент. Това е що-годе пр...
годя - годиш, мин. св. годих, мин. прич. годил, св.— вж. годявам.
доде - нареч. и съюз. Разг. 1. Въвежда подчинено обстоятелствено изречение за време; додето, докато, догдето, докогато. Да отидем на нива...
мода - мн. моди, ж. Съвкупност от привички, предпочитания и вкусове за формите на предметите от бита и за облеклото, които господстват пр...
рода - само ед. Разг. Семейство, род или един представител от тях. Голяма рода сме. Той ми е рода.
сода - мн. соди, ж. 1. Техническо и търговско наименование на натриевите карбонати и на натриевата основа. 2. Газирана вода, както и порц...
под- - представка. В състава на: I. Глаголи със значение: 1. Действие отдолу или отвътре на нещо, напр. подгъвам, подкастрям, подкопавам,...
родя - родиш, мин. св. родих, мин. прич. родил, св. — вж. раждам.
ходя - ходиш, мин. св. ходих, мин. прич. ходил, несв. 1. Премествам се, движа се крачка по крачка; вървя, крача. Обичам да ходя по улицит...
подпра - подпреш, мин. св. подпрях, мин. прич. подпрял, св. — вж. подпирам.
подпис - мн. подписи, (два) подписа, м. Собственоръчно написано име или знак за името, който обикновено съдържа инициалните букви.
подпъна - подпънеш, мин. св. подпънах, мин. прич. подпънал, св. — вж. подпъвам.
подпаля - подпалиш, мин. св. подпалих, мин. прич. подпалил, св. — вж. подпалвам.
подпиша - подпишеш, мин. св. подписах, мин. прич. подписал, св. — вж. подписвам.
подпора - мн. подпори, ж. 1. Специално изработен или какъвто и да е предмет, поставен да подпира, да крепи. 2. Бетонови, метални или дървени...
подпетя - подпетиш, мин. св. подпетих, мин. прич. подпетил, св. — вж. подпетявам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: