Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

подк - Намерени са 55 думи от търсенето
под- - представка. В състава на: I. Глаголи със значение: 1. Действие отдолу или отвътре на нещо, напр. подгъвам, подкастрям, подкопавам,...
полк - полкът, полка, мн. полкове, (два) полка, м. Спец. Подразделение на дивизията или бригадата. Танков полк.
подкуп - мн. подкупи, (два) подкупа, м. Материални ценности (предимно пари), които се дават, за да се получи незаконна изгода; рушвет.
подкъся - подкъсиш, мин. св. подкъсих, мин. прич. подкъсил, св. — вж. подкъсявам.
подкана - мн. подкани, ж. Подтикване към определено действие; подканване.
подканя - подканиш, мин. св. подканих, мин. прич. подканил, св. — вж. подканвам.
подкача - подкачиш, мин. св. подкачих, мин. прич. подкачил, св. — вж. подкачвам.
подкова - мн. подкови, ж. 1. Извита като дъга желязна пръчка с дупки за заковаване към копитата на животно. 2. Остар. Извита желязна пръчка ...
подкося - подкосиш, мин. св. подкосих, мин. прич. подкосил, св. — вж. подкосявам.
подкупя - подкупиш, мин. св. подкупих, мин. прич. подкупил, св. — вж. подкупвам.
подканям - подканяш, несв. Подканвам.
подкарам - подкараш, св. —- вж. подкарвам.
подкачам - подкачаш, несв. Подкачвам.
подкачка - мн. подкачки, ж. Остар. Закачка.
подкваса - мн. подкваси, ж. 1. Кисело мляко, което се слага в прясното, за да стане и то кисело. 2. Разг. Мая. 3. Прен. Заимстван от средата ...
подквася - подквасиш, мин. св. подквасих, мин. прич. подквасил, св. — вж. подквасвам.
подклада - подкладеш, мин. св. подкладох, мин. прич. подклал, св. — вж. подклаждам.
подкован - подкована, подковано, мн. подковани, прил. 1. Който има подкови. 2. Който има отдолу желязо. Подкован бастун. 3. Прен. Разг. Който...
подкопая - подкопаеш, мин. св. подкопах, мин. прич. подкопал, св. — вж. подкопавам.
подкрепа - мн. подкрепи, ж. Обикн. ед. Допълнителна помощ; поддръжка.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: