Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пиро - Намерени са 16 думи от търсенето
миро - само ед. Благовонно масло, употребявано в християнските обреди.
перо - мн. пера, ср. 1. Рогово образуване върху кожата на птиците. Щраусови пера. 2. Пригодено за писане такова рогово образуване. Пише с...
пиво - мн. пива, ср. Бира. Специално пиво.
пиро- - Първа част на сложни думи със значение за отношение към огън, горещина, топлина, температура, напр.: пирогравюра, пироелектричеств...
пиров - пирова, пирово, мн. пирови, прил. • Пирова победа. Успех, получен след много жертви; по-скоро поражение, загуба.
пирон - мн. пирони, (два) пирона, м. Гвоздей.
пирога - мн. пироги, ж. Дълга тясна лодка, използвана от населението в Океания.
пирожка - мн. пирожки, ж. Печено изделие от тънки кори с пълнеж; вид баница.
папироса - мн. папироси, ж. Остар. Цигара.
пиростия - мн. пиростии, ж. Железен триножник или четириножник, върху който се поставят съдове в огнището.
групировка - мн. групировки, ж.1. Групиране.2. Група (във 2 знач.) от хора.
екипировка - само ед. 1. Екипиране. 2. Дрехите и принадлежностите като цяло, необходими за работата на един екип (в 1 и 2 знач.).
пирография - само ед. Изкуството да се създават образи върху кожа, дърво и др. с нажежен инструмент.
пироксилин - само ед. Спец. Силно избухливо вещество, съдържащо азотна и сярна киселина. // прил. пироксилинов, пироксилинова, пироксилиново, м...
пиротехник - мн. пиротехници, м. Специалист по пиротехника.
пиротехника - само ед. Дял от техниката, който се занимава с приготвянето на осветителни, запалителни, експлозивни, илюминационни и други смеси....
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: