Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

о-----м - Намерени са 151 думи от търсенето
обтягам - обтягаш, несв. и обтегна, св.; какво. 1. Тегля нещо от различни страни, за да е опънато. Обтягам кожи. 2. Прен. Изострям, развалям...
оклюмам - оклюмаш, св. - вж. оклюмвам.
окотвам - окотваш, несв. и окотя, св.; какво. За котка и други подобни животни - раждам малки. Зайката окоти 10 малки. - окотвам се/окотя се...
осезаем - осезаема, осезаемо, мн. осезаеми, прил. 1. Който може да бъде възприет чрез осезанието. 2. Прен. Който лесно се възприема; забележ...
ослабям - ослабяш, несв. и ослабя, св. 1. Какво/кого. Правя да стане по-слаб. 2. Какво. Разпускам, правя по-малко стегнат, здрав, строг.
оставам - оставаш, несв. и остана, св. 1. Продължавам да пребивавам на същото място. 2. Не изчезвам, съхранявам се, продължавам. 3. Не проме...
отравям - отравяш, несв. и отровя, св. 1. Кого/какво. Умъртвявам чрез отрова. Отрових хлебарките. 2. Кого/какво. Причинявам вреда, разболява...
отучвам - отучваш, несв. и отуча, св.; кого/какво. Заставям да се откаже от някакъв навик. Трябва да отучиш кучето си да влиза в стаята ми. ...
обагрям - обагряш, несв. и обагря, св.; какво. 1. Багря докрай, изцяло; нашарвам. Есента обагри гората в златисто. 2. Оцветявам в червено. К...
обаждам - обаждаш, несв. и обадя, св.; кого. Съобщавам, известявам. Той обади виновниците на директора. — обаждам се/ обадя се. 1. Отзовавам...
обайвам - обайваш, несв. и обая, св.; кого. Покорявам с качествата и проявите си; очаровам, привличам, пленявам. Обая всички с думите си.
обвивам - обвиваш, несв. и обвия, св.; какво. Омо-тавам, обгръщам, покривам от всички страни. Обвивам тетрадките си.
обгарям - обгаряш, несв. и обгоря, св. 1. Овъглявам се по повърхността, изгарям отвън. Дървата обгаряха бавно. 2. Получавам външни повреди о...
обелвам - обелваш, несв. и обеля, св.; какво. 1. Махам цялостно кората или обвивката на нещо. Обели ябълката. 2. Одирам, ожулвам. Детето пад...
обесвам - обесваш, несв. и обеся, св.; кого. Причинявам смърт чрез бесене. Обесиха го на ореха. • Обесвам се на шията (на някого). Натрапвам...
обземам - обземаш, несв. и обзема, св.; какво/кого. 1. Обхващам от всички страни. Огънят обзе високите борове. 2. Прен. Завладявам, обхващам...
обиждам - обиждаш, несв. и обидя, св.; кого. Нанасям обида, оскърбявам. — обиждам се/обидя се. Чувствам се обиден.
обиквам - обикваш, несв. и обикна, св.; какво кого. Започвам да обичам, изпълвам се с обич. Обикнах този град.
обитаем - обитаема, обитаемо, мн. обитаеми, прил. 1. Който има население, в който се живее. Обитаема част от планетата. 2. Който е годен за ...
облагам - облагаш, несв. и обложа, св. 1. Разг. Какво. Подлепвам, подплатявам, поставям нещо върху повърхността на съд. Облагам кутията с ка...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: