Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

о--р- - Намерени са 14 думи от търсенето
озоря - озориш, мин. св. озорих, мин. прич. озорил, св. - вж. озорвам.
опора - мн. опори, ж. 1. Място или предмет, на който се закрепва нещо. 2. Прен. Сила, която поддържа някого или нещо, помага му. Той е опо...
обер- - Първа част на сложни думи, която означава старши по длъжност: оберкелнер, оберлейтенант, оберофицер, оберпрокурор.
обера - обереш, мин.св. обрах, мин. прич. обрал, св. — вж. обирам.
оборя - обориш, мин. св. оборих, мин. прич. оборил, св. — вж. оборвам.
одера - одереш, мин. св. одрах, мин. прич. одрал, св. — вж. одирам.
озаря - озариш, мин. св. озарих, мин. прич. озарил, св. — вж. озарявам.
омара - мн. омари, ж. Сутрешни и вечерни изпарения при хубаво време.
опаря - опариш, мин. св. опарих, мин. прич. опарил, св. — вж. опарвам.
опера - мн. опери, ж. 1, Музикално-драматическо произведение, предназначено за изпълнение на сцена. 2. Театър, в който се представя такова...
отмра - отмреш, мин. св. отмрях, мин. прич. отмрял, св. — вж. отмирам.
остря - остриш, мин. св. острих, мин. прич. острил, несв.; какво. Правя нещо да стане остро или режещо. Остря молив. Остря нож.
офорт - мн. офорти, (два) офорта, м. 1. Гравюра върху метална плоча. 2. Картина, отпечатана от такава плоча.
очерк - мн. очерци, (два) очерка м. 1. Спец. Неголямо литературно произведение, в което се описват действителни лица, събития, явления и д...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: