Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

о-о------ - Намерени са 26 думи от търсенето
обоснован - обоснована, обосновано, мн. обосновани, прил. Който е подкрепен с факти и доказателства. Обосновано предложение. // същ. обоснован...
обобщавам - обобщаваш, несв. и обобщя, св.; какво. 1. Правя извод, който изразява основните резултати от наблюдения, процеси и др. Обобщи мисл...
обобщение - мн. обобщения, ср. Извод, направен въз основа на някакви факти. Философско обобщение.
ободрявам - ободряваш, несв. и ободря, св.; кого. Вдъхвам бодрост, повишавам настроението; насърчавам. Думите му я ободриха.
обожествя - обожествиш, мин. св. обожествих, мин. прич. обожествил, св. — вж. обожествявам.
обозрение - само ед. Преглед, обзор.
оборудвам - оборудваш, несв.; какво. Снабдявам, обзавеждам с всичко необходимо. Оборудваха стоматологичния кабинет с нова апаратура.
огорчавам - огорчаваш, несв. и огорча, св.; кого. Причинявам огорчение, наскърбявам. Грубостта му я огорчи. — огорчавам се/огорча се. Изпитвам...
огорчение - мн. огорчения, ср. Неприятност, мъка, душевна болка, обида.
одобрение - мн. одобрения, ср. 1. Одобряване. 2. Похвала, положително изказване за нещо. Проектът получи одобрение.
одобрявам - одобряваш, несв. и одобря, св. 1. Какво. Признавам нещо за добро, правилно, редно. Одобрявам поведението му. 2. Кого. Смятам за до...
озознатор - мн. озонатори, (два) озонатора, м. Прибор за обогатяване на въздуха с озон за пречистването му.
околийски - околийска, околийско, мн. околийски, прил. Истор. Който се отнася до околия.
окончавам - окончаваш, несв. Спец. Завършвам с граматическо окончание. Прилагателните имена от женски род окончават на -а.
окончание - мн. окончания, ср. 1. Завършек, край на нещо. Нервни окончания. 2. Спец. Завършек на дума или форма, който изразява граматически з...
окосмя се - окосмиш се, мин. св. окосмих се, мин. прич. окосмил се, св. — вж. окосмявам се.
опознавам - опознаваш, несв. и опозная, св.; кого/ какво. Запознавам се добре с някого или нещо. Опозна хората и бита им.
опомня се - опомниш се, мин. св. опомних се, мин. прич. опомнил се, св. — вж. опомням се.
опошлявам - опошляваш, несв. и опошля, св.; какво. Правя нещо да стане пошло; развалям.
орография - само ед. Спец. Наука за релефа на земната повърхност. // прил. орографски, орографска, орографско, мн. орографски.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: