Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

очи - Намерени са 59 думи от търсенето
почистя - почистиш, мин. св. почистих, мин. прич. почистил, св. — вж. почиствам.
височина - мн. височини, ж.1. Качество на висок (в 1 и 2 знач.).2. Възвишение, хълм. Зад оная височина е селото.3. Спец. В геометрията — перп...
маточина - само ед. Тревисто растение с приятен лимонов мирис, използвано като билка с успокояващо действие.
оброчище - мн. оброчища, ср. 1. Място, където по-рано е имало църква. 2. Място, където се извършва оброк (във 2 знач.).
очиларка - мн. очиларки, ж. Вид отровна змия, която живее в Азия.
очиствам - очистваш, несв. и очистя, св. 1. Какво. Чистя докрай, напълно. Очистих стаята. 2. Какво. Изваждам вътрешностите на умъртвено живот...
почитаем - почитаема, почитаемо, мн. почитаеми, прил. На когото оказваме почит; уважаем.
прочитам - прочитам, несв. и прочета, св. 1. Какво. Чета нещо написано или напечатано от начало до край; изчитам. Прочетох книгата. Прочетох ...
широчина - мн. широчини. 1. Обикн. ед. Разстоянието между двете крайни срещулежащи точки на тясната страна на предмет.2. Спец. Ширина.
прочистя - прочистиш, мин. св. прочистих, мин. прич. прочистил, св. — вж. прочиствам.
прочитен - прочитна, прочитно, мн. прочитни, прил. Който е за прочит. Прочитна литература.
дълбочина - мн. дълбочини, ж. 1. Размер, който показва разстоянието от повърхността надолу по вертикала или от отвора надолу по верти-кала и о...
двоеточие - мн. двоеточия, ср. Препинателен знак (:), който се поставя най-често пред изреждане. Тя обичаше всякакви плодове: ябълки, круши, б...
отпочивам - отпочиваш, несв. и отпочина, св. Възстановявам силите си, почивам си. — отпочйвам си/отпочина си. Отпочйвам за кратко, почивам кра...
почиствам - почистваш, несв. и почистя, св.; какво. 1. Чистя малко. 2. Чистя изцяло, докрай; изчиствам.
почитание - мн. почитания, ср. Проява на почит, на уважение. Моите почитания.
почитател - почитателят, почитателя, мн. почитатели, м. Човек, който почита някого или нещо; поклонник, ценител. Почитател на красотата.
пророчица - мн. пророчици, ж. Жена пророк (главно в 1 знач.). Касандра е пророчица.
слепоочие - мн. слепоочия, ср. Черепна вдлъбнатина на лицето встрани от всяко око; сляпо око. Силна болка в слепоочията. // прил. слепоочен, с...
злочинство - мн. злочинства, ср. Злосторничество, пакостене.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: