Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Значение на думата отнасям

отнасяш, несв. и отнеса, св. 1. Какво! кого. Нося на друго място. Отнеси чантата в кухнята. Отнеси детето в леглото. 2. Какво! кого. За вода, вятър — завличам, замъквам, премествам. Реката отнесе дънерите. 3. Прен. Какво. Претърпявам. Отнесох караницата заради него. 4. Разг. Какво. Открадвам. Замина си и отнесе всичките ми пари. 5. Прен. Какво! кого. Включвам, определям, приемам за достоверно. Изследвачите отнасят този ръкопис към XII в. — отнасям се/отнеса се. 1. Проявявам отношение, държа се. Отнасям се приятелски с децата си. 2. Насочен съм към нещо или някого, валиден съм. Забележката се отнася за всички. • Отнасям в гроба. Разг. 1. Кого. За болест — ставам причина за смъртта. 2. Какво. Премълчавам, не издавам тайна. • Отнасям въпроса (до някого или някъде). Искам компетентно мнение по някакъв проблем. • Отнасям калая. Разг. Получавам наказание вместо друго лице. • Мътните да те отнесат. Разг. Възклицание за недоволство или (рядко) възхищение,

Превод на отнасям на английски език

referral

Линк до тази страница

Сподели тази страница във Facebook

Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: