Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

остав - Намерени са 26 думи от търсенето
устав - мн. устави, (два) устава, м. Сбор от правила за устройството и дейността на организация; правилник.
оставя - оставиш, мин. св. оставих, мин. прич. оставил, св. — вж. оставям.
доставя - доставиш, мин. св. доставих, мин. прич. доставил, св. — вж. доставям.
оставам - оставаш, несв. и остана, св. 1. Продължавам да пребивавам на същото място. 2. Не изчезвам, съхранявам се, продължавам. 3. Не проме...
оставка - мн. оставки, ж. Писмено или устно съобщение за напускане на дадена длъжност или пост. Правителството подаде оставка.
оставям - оставяш, несв. и оставя, св. 1. Какво/кого. Поставям на мястото му, не вземам със себе си. Оставих пакета на масата. Оставих бебет...
поставя - поставиш, мин. св. поставих, мин. прич. поставил, св. — вж. поставям.
доставка - мн. доставки, ж. 1. Доставяне. Доставката на храна се забави. 2. Доставените стоки, продукти.
доставям - доставяш, несв. и доставя, св.; какво. 1. Намирам, купувам и осигурявам нещо; снабдявам. Доставям въглища. 2. Прен. Предизвиквам п...
изоставя - изоставиш, мин. св. изоставих, мин. прич. изоставил, св. — вж. изоставям.
поставка - мн. поставки, ж. Приспособление, върху което се поставя нещо.
поставям - поставяш, несв. и поставя, св. 1. Какво. Оставям на определено място; слагам, турям. Поставям ножа на масата. 2. Какво. Помествам,...
доставчик - мн. доставчици, м. Лице, което прави доставки; снабдител.
изоставам - изоставаш, несв. и изостана, св. 1. Оставам по-назад от другите, с които се движа, работя и др. Спряхме за малко и изостанахме от ...
съпоставя - съпоставиш, мин. св. съпоставих, мин. прич. съпоставил, св. — вж. съпоставям.
изоставям - изоставяш, несв. и изоставя, св. 1. Какво. Напускам завинаги. Изоставям къщата си на село. Изоставям родния си край. 2. Какво. Нап...
злепоставя - злепоставиш, мин. св. злепоставих, мин. прич. злепоставил, св. — вж. злепоставям.
съпоставка - мн. съпоставки, ж. Сравнение, съпоставяне.
съпоставям - съпоставяш, несв. и съпоставя, св.; какво. Сравнявам две или повече неща, за да открия прилики и разлики. Съпоставям данните от дв...
предоставя - предоставиш, мин. св. предоставих, мин. прич. предоставил, св. — вж. предоставям.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: