Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

орг - Намерени са 31 думи от търсенето
ора - ореш, мин. св. орах, мин. прич. орал, несв.; какво. Обработвам земята с рало, плуг, за да я подготвя за засяване. Днес ще орем гол...
морга - мн. морги, ж. 1. Помещение, в което се съхраняват трупове на покойници до идентифицирането, аутопсията или погребването им. 2. Пре...
орган - мн. органи, (два) органа, м. 1. Част от организъм с определена структура и функция. Зрителен орган. 2. Оръдие, средство. Телевизия...
оргия - мн. оргии, ж. Разпуснато пиршество.
сорго - само ед. Род тревисти едногодишни или многогодишни растения за фураж или за технически нужди.
Горгона - (гр. Gorgon no gorges 'ужасен')1. Мит. Всяка от трите сестри - крилати чудовища с коси от змии и вкаменяващ поглед.2. Пр...
възторг - мн. възторзи, м.1. Само ед. Висок подем на чувствата; възхищение. Във възторг съм от нейната музика. Изпадам във възторг.2. Обикн....
оргазъм - само ед. Сладострастно усещане на задоволяване при полов акт.
каторга - само ед. Заточение с тежък физически труд. Изпращам на каторга. Осъден на каторга. Отивам на каторга.
георгики - (по гр. georgike (techne) 'земеделие')Литер. Стихове, възпяващи селския живот.
органист - мн. органисти, м. Музикант, който свири на орган.
възторгна - възторгнеш, мин. св. възторгнах, мин. прич. възторгнал, св.— вж. възторгвам.
организъм - мн. организми, (два) организъма, м. 1. Живо тяло със съгласувано действащи органи. Растителен организъм. 2. Съвкупността от физиче...
органичен - органична, органично, мн. органични, прил. 1. Който се отнася до жив организъм. Органичен произход. 2. Който се отнася до същностт...
възторгвам - възторгваш, несв. и възторгна, св.Предизвиквам възторг. Това никак не ме възторгва.— възторгвам се/възторгна се.Изпадам във възтор...
органистка - мн. органистки, ж. Жена органист.
неорганичен - неорганична, неорганично, мн. неорганични, прил. 1. Който не включва живи организми; нежив. Неорганична природа. 2. Който се отнас...
организатор - мн. организатори, м. Този, който организира нещо. // прил. организаторски, организаторска, организаторско, мн. организаторски. Орг...
организация - мн. организации, ж. 1. Само ед. Система от дейности за постигане на определена цел. Необходима е добра организация за успешно пров...
организирам - организираш, несв. и св. 1. Какво. Основавам, учредявам, създавам. 2. Какво. Подготвям, нагласявам. Организирам парти. 3. Какво/ко...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: