Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

оп--- - Намерени са 19 думи от търсенето
опъна - опънеш, мин. св. опънах, мин. прич. опънал, св. — вж. опъвам.
опаша - опашеш, мин. св. опасах, мин. прич. опасал, св. - вж. опасвам.
опора - мн. опори, ж. 1. Място или предмет, на който се закрепва нещо. 2. Прен. Сила, която поддържа някого или нещо, помага му. Той е опо...
опазя - опазиш, мин. св. опазих, мин. прич. опазил, св. — вж. опазвам.
опаля - опалиш, мин. св. опалих, мин. прич. опалил, св. — вж. опалвам.
опаря - опариш, мин. св. опарих, мин. прич. опарил, св. — вж. опарвам.
опаса - опасеш, мин. св. опасох, мин. прич. опасъл, св. — вж. опасвам.
опвам - опваш, несв. и опна, св. Разг. Опъвам.
опека - мн. опеки, ж. Грижа за недееспособни лица или за малолетни. Вземам под опека. Родителска опека.
опело - мн. опела, ср. Църковен обред при погребение.
опера - мн. опери, ж. 1, Музикално-драматическо произведение, предназначено за изпълнение на сцена. 2. Театър, в който се представя такова...
опиат - мн. опиати, (два) опиата, м. 1. Спец. Лечебно средство с опий. 2. Вещество, което опива. Използва цигарите като опиат.
опиля - опилиш, мин. св. опилих, мин. прич. опилил, св. — вж. опилвам.
опиум - само ед. Опий. // прил. опиумен, опиумна, опиумно, мн. опиумни.
опиша - опишеш, мин. св. описах, мин. прич. описал, св. — вж. описвам.
оплюя - оплюеш, мин. св. оплюх, мин. прич. оп-люл, св. — вж. оплювам.
оптик - мн. оптици, м. 1. Специалист по оптика. 2. Лице, което се занимава с производство и продажба на оптически уреди.
опуша - опушиш, мин. св. опуших, мин. прич. опушил, св. — вж. опушвам.
опция - мн. опции, ж. Право, свобода на избор.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: