Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

о м - Намерени са 39 думи от търсенето
обозначавам - обозначаваш, несв. и обознача, св.; какво. Поставям знак, с който показвам нещо; отбелязвам. Обозначи местонахождението си върху к...
обосновавам - обосноваваш, несв. и обоснова, св.; какво. Подкрепям с факти, с доказателства; аргументирам, мотивирам. Обосновавам исканията си. ...
обременявам - обременяваш, несв. и обременя, св.; кого/какво; с какво. Затруднявам; създавам неудобства, мъчнотии. Не го обременявай с ненужни з...
овакантявам - овакантяваш, несв. и овакантя, св.; какво. Освобождавам работно място или заеман пост. Овакантявам длъжността заместник-директор.
ограмотявам - ограмотяваш, несв. и ограмотя, св.; кого. Правя грамотен. — ограмотявам се/ ограмотя се. Ставам грамотен.
ограничавам - ограничаваш, несв. и огранича, св. 1. Какво. Поставям граница на нещо. Ограничихме престоя си, за да не затрудняваме домакините. 2...
одрипавявам - одрипавяваш, несв. и одрипавея, св. Ставам дрипав.
ознаменувам - ознаменуваш, несв. и св.; какво, с какво. Тържествено отбелязвам. Ознаменуваха сключването на договора с коктейл.
окьоравявам - окьоравяваш, несв. и окьоравея, св. Разг. Ставам сляп, кьорав; ослепявам.
омаскарявам - омаскаряваш, несв. и омаскаря, св.; кого. Разг. Правя на маскара; посрамвам. Омаскари родителите си.
оплешивявам - оплешивяваш, несв. и оплешивея, св. Ставам плешив, олисявам.
оптимизирам - оптимизираш, несв. и св.; какво. Избирам най-добрия вариант от възможните, за да направя оптимален. Оптимизирам учебния процес. //...
ораторствам - ораторстваш, несв. Ирон. Държа се като оратор; говоря обширно.
организирам - организираш, несв. и св. 1. Какво. Основавам, учредявам, създавам. 2. Какво. Подготвям, нагласявам. Организирам парти. 3. Какво/ко...
осквернявам - оскверняваш, несв. и оскверня, св.; кого/какво. Подлагам на поругание; опетнявам, опозорявам. Оскверни душата си.
отдалечавам - отдалечаваш, несв. и отдалеча, св.; кого/ какво. Завеждам или изпращам далече, отстранявам. — отдалечавам се/отдалеча се. 1. Отива...
отпразнувам - отпразнуваш, св.; какво. Отбелязвам празник, чествам. Отпразнувахме юбилея.
отстранявам - отстраняваш, несв. и отстраня, св. 1. Какво/ кого. Дръпвам, отмествам настрани. Отстрани детето от прозореца. 2. Кого. Временно ка...
оттук-оттам - нареч. От различни места. Събира средства оттук-оттам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: