Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

н---а - Намерени са 17 думи от търсенето
норка - мн. норки, ж. 1. Дребен хищен бозайник с лъскава ценна козина. 2. Обработена кожа от това животно. Палто от норки.
норма - мн. норми, ж. 1. Правило, канон, установен ред, узаконено положение. Езикова норма. 2. Установена средна стойност за нещо. Дневна ...
навра - навреш, мин. св. наврях, мин. прич. наврял, св. — вж. навирам.
наежа - наежиш, мин. св. наежих, мин. прич. наежил, св. — вж. наежвам.
наема - наемеш, мин. св. наех, мин. прич. наел, св. — вж. наемам.
напра - напреш, мин. св. напрях, мин. прич. напрял, св. — вж. напирам.
наука - мн. науки, ж. 1. Система от знания за закономерностите в развитието на природата, обществото и мисленето и за същността на явления...
науча - научиш, мин. св. научих, мин. прич. научил, св. — вж. научавам.
нафта - само ед. Петролен продукт — жълтеникава течност, която се използва за отопление и като гориво в някои двигатели. // прил. нафтов, ...
недра - само мн. Вътрешност, среда, утроба, лоно. В земните недра.
нивга - нареч. Разг. Никога.
никна - никнеш, мин. св. никнах, мин. прич никнал, несв. 1. Пробивам, показвам се на повърхността. Никнат му зъби. Никне нова трева. 2. Пр...
нимба - мн. нимби, ж. Сияние около главата на светец; ореол.
нимфа - мн. нимфи, ж. В гръцката митология — божество във формата на жена, което олицетворява природни сили. Планинска нимфа.
нишка - мн. нишки, ж. 1. Тънко изпреден конец; жица. Тъкан с вплетени сребърни нишки. 2. Прен. Нещо, което наподобява такъв конец. Сини ни...
нужда - мн. нужди, ж. 1. Потребност, необходимост. Имам нужда от помощ. Духовни нужди. 2. Бедност, недостиг. Израсъл в нужда. • Голяма нуж...
нявга - нареч. Остар. Някога. Ако нявга друг залюбиш, забрави ме в тоя ден.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: