Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

н-с------ - Намерени са 36 думи от търсенето
наслагвам - наслагваш, несв. и наслагам, св.; какво. 1. Слагам в голямо количество, много. Наслагаха телефони във всички кабинети. 2. Слагам н...
несравнен - несравнена, несравнено, мн. несравнени, прил. Който не може да се сравни с нищо друго, тъй като превъзхожда всичко; изключителен, ...
наседя се - наседиш се, мин. св. наседях се, мин. прич. наседял се, св. — вж. наседявам се.
население - само ед. Жителите на дадена територия. Местно население.
населявам - населяваш, несв. Живея в определено място, негов обитател съм. Много животни населяват нашите гори.
насилница - мн. насилници, ж. Жена насилник.
насинявам - насиняваш, несв. и насиня, св. 1. Какво. Правя нещо да стане синьо. Насиних дрехите. 2. Кого/какво. Със силен удар правя синина на...
наследник - мн. наследници, м. 1. Лице, което получава наследство. 2. Прен. Продължител на нечия дейност.
насмешлив - насмешлива, насмешливо, мн. насмешливи, прил. Който съдържа насмешка; шеговит, подигравателен, присмехулен. Насмешлива усмивка. //...
насмея се - насмееш се, мин. св. насмях се, мин. прич. насмял се, св. — вж. насмивам се.
наставник - мн. наставници, м. Остар. Лице, което наставлява някого, дава му съвети. Наставник на футболен клуб.
несмилаем - несмилаема, несмилаемо, мн. несмилаеми, прил. 1. Който не може да се смила. 2. За храна, която не може да се преработи от стомаха....
несравним - несравнима, несравнимо, мн. несравними, прил. 1. Несравнен. 2. Който не може да се сравни с нещо поради липса на сходни черти.
несвестен - несвястна, несвястно, мн. несвестни, прил. Разг. 1. Който не е в пълно съзнание, а в несвяст. 2. Който изразява несвяст; несвързан...
несмислен - несмислена, несмислено, мн. несмислени, прил. 1. Необмислен. 2. Неразумен, глупав. // същ. несмисленост, несмислеността, ж.
несретник - мн. несретници, м. Несретен човек.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: