Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нтств - Намерени са 15 думи от търсенето
носов - носова, носово, мн. носови, прил. 1. Който се отнася до нос (в 1 и 2 знач.). Носова част на самолет. 2. За звук или говор: който с...
агентство - (по лат. agens, -entis 'действащ')Представителство на учреждение, фирма, което изпълнява поръчките му.
регентство - мн. регентства, ср. 1. Временен държавен орган в монархическа държава, който замества монарха при непълнолетие или при междуцарств...
регентствам - регентстваш, несв. Изпълнявам функцията на регент.
студентство - само ед. 1. Всички студенти като едно цяло. 2. Студентски години. През моето студентство отношенията бяха различни. Изкарах весело...
декадентство - само ед. Течение в литературата и изкуството, зародило се в края на ХIХ в., което се стреми към краен индивидуализъм и естетизъм.
дилетантство - само ед. Занимание на дилетант; любителство.
емигрантство - само ед. Живот на емигрант, пребиваване на емигрант. В емигрантство.
диригентство - само ед. 1. Занятие на диригент. 2. Специалност във висше музикално училище (консерватория). • Под диригентството (на някого). Под...
интендантство - мн. интендантства, ср. 1. Поделение в армията, което се грижи за снабдяването с храна, облекло и др. 2. Сградата и персоналът на т...
комендантство - мн. комендантства, ср. 1. Учреждение, оглавявано от комендант (в 1 и 2 знач.). 2. Личният състав, както и сградата на такава служб...
регентствувам - регентствуваш, несв. Регентствам.
президентство - само ед. 1. Длъжност на президент. 2. Учреждение в помощ на президента и сградата, в която се помещава.
интригантствам - интригантстваш, несв. и св. Създавам интриги (в 1 знач.).
интригантствувам - интригантствуваш, несв. и св. Интригантствам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: