Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

номи - Намерени са 30 думи от търсенето
роми - само мн. Цигани.
икономия - мн. икономии, ж. 1. Икономисване. 2. Обикн. мн. Средства и материали в резултат от икономисване.
автономия - мн. автономии.Самоуправление; независимост, самостоятелност.
агрономия - Наука за земеделието, за селското стопанство.
антиномия - мн. антиномии.Във философията - противоречие между две взаимоизключващи се положения, които могат да бъдат логически доказани като...
ергономия - само ед. Спец. Наука за създаване на добри условия за труд чрез правилно и целесъобразно използване на оръдията на труда и работна...
икономика - само ед. 1. Стопанската система на един обществен строй. 2. Стопанството на една страна. 3. Науката, която изучва отраслите на сто...
икономист - мн. икономисти, м. 1. Специалист по икономика. Иска да стане икономист. 2. Прен. Остар. Пестелив човек. Той е голям икономист, не ...
номинация - мн. номинации, ж. 1. Именуване, назоваване; название. 2. Назоваване на определените за награда; определяне на конкурентите за нагр...
номинален - номинална, номинално, мн. номинални, прил. 1. Фиктивен, формален. 2. Обозначен върху нещо, изразен в парична стойност. Номинална ц...
номинатив - само ед. Именителен падеж.
номиниран - номинирана, номинирано, мн. номинирани, прил. Който има номинация.
реномиран - реномирана, реномирано, мн. реномирани, прил. Който има добро реноме; качествен.
астрономия - само ед. Наука за небесните тела и Вселената.// прил. астрономически.
аноминация - (нем. Annomination, фр. annomination по а- + лат. nominatio 'назоваване')Литер. Стилен похват, при който се употребяват ...
икономисам - икономисаш, св. — вж. икономисвам.
икономичен - икономична, икономично, мн. икономични, прил. 1. Който е пестелив, умее да икономисва. Икономична домакиня. 2. Който изразходва ми...
физиономия - мн. физиономии, ж. 1. Образ, външен вид, изражение на лице. Човешка физиономия. 2. Прен. Характерни особености на нещо; специфика....
гастрономия - само ед.Готварското изкуство.
икономисвам - икономисваш, несв. и икономисам, св.; какво. Запазвам част от определените за изразходване средства, материали и др.; спестявам. Т...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: