Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ново - Намерени са 14 думи от търсенето
ниво - мн. нива, ср. 1. Плоскост, равнина. 2. Степен на височина. На нивото на очите му. 3. Степен на развитие, на организация; равнище. ...
нива - мн. ниви и нивя, ж. 1. Земя, която се засява с житни растения. Изораха нивата. 2. Посев. Нивата се развиваше бързо след дъждовете....
ново- - Първа част на сложни думи със значение отскоро, неотдавна: новобогаташ, новобрачен, нововъведение, новодошъл.
наново - нареч. Още веднъж, пак, отново. Трябва наново да чета книгата.
новост - новостта, мн. новости, ж. 1. Само ед. Нещо ново: ново явление, откритие, изобретение, стока. Храните за кучета и котки са новост н...
отново - нареч. Още един път, пак. Прочети отново урока.
новолуние - само ед. 1. Фаза на Луната, когато тя представлява сърп, обърнат с отворената част наляво. 2. Времето, когато трае тази фаза.
пълноводен - пълноводна, пълноводно, мн. пълноводни, прил. За река, водоизточник — който има много вода.
пълноводие - само ед. Напълване на реките с много вода.
земноводен - земноводна, земноводно, мн. земноводни, прил. За животно или растение — който може да живее и във водата, и на сушата. Жабата е зе...
новобрачен - новобрачна, новобрачно, мн. новобрачни, прил. 1. Който скоро е сключил брак. Новобрачна двойка. 2. Младоженски или булчински. Ново...
новобранец - мн. новобранци, м. Младеж, който скоро е постъпил в армията.
новогодишен - новогодишна, новогодишно, мн. новогодишни, прил. Който се отнася до Нова година. Новогодишни празници. Новогодишна елха.
новозаветен - новозаветна, новозаветно, мн. но-возаветни, прил. Който се отнася до Новия завет. Новозавстни книги.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: