Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нови - Намерени са 21 думи от търсенето
новина - мн. новини, ж. Ново съобщение, вест. Вечерни новини.
ценови - ценова, ценово, мн. ценови, прил. • Ценова политика. Политика за движението на цените, следвана от държавата или от производителит...
новинар - новинарят, новинаря, мн. новинари, м. Журналист, който представя новини. // прил. новинарски, новинарска, новинарско, мн. новинарс...
плановик - мн. плановици, м. Служител, който съставя планове в учреждение.
дряновица - мн. дряновици, ж. Дрянова тояга, пръчка.
обновител - обновителят, обновителя, мн. обновители, м. Лице, което внася нещо ново, което обновява.
становище - мн. становища, ср. Разбиране на определен проблем; мнение, схващане, гледище, позиция, възглед. Имат различни становища по проблем...
ясновидка - мн. ясновидки, ж. Жена ясновидец.
ясновидец - мн. ясновидци, м. Човек, който предсказва бъдещето; гадател. // прил. ясновидски, ясновидска, ясновидско, мн. ясновидски. Ясновидс...
далновиден - далновидна, далновидно, мн. далновидни, прил. 1. Който предусеща развитието на нещо в бъдещето. Далновиден човек. 2. Който е съобр...
клиновиден - клиновидна, клиновидно, мн. клиновидни, прил. Който има вид, форма на клин.
осиновител - осиновителят, осиновителя, мн. осиновители, м. Човек, който осиновява дете.
разновиден - разновидна, разновидно, мн. разновидни, прил. Който е с различен вид или различен по вид; разнообразен.
вдъхновител - вдъхновителят, вдъхновителя, мн. вдъхновители.1. Лице, което възбужда вдъхновение.2. Пренебр. Този, който подстрекава, подбужда къ...
съновидение - мн. съновидения, ср. Образите, които се появяват по време на сън.
обновителен - обновителна, обновително, мн. обновителни, прил. Който обновява. Обновителни процеси.
обновителка - мн. обновителки, ж. Жена обновител.
недалновиден - недалновидна, недалновидно, мн. недалновидни, прил. Който не може да предвиди, не е далновиден. Недалновиден политик. // същ. неда...
осиновителка - мн. осиновителки, ж. Жена осиновител.
разновидност - разновидността, мн. разновидности, ж. Нещо, което има свои специфични особености в рамките на общото; вариант, подвил, модификация...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: