Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ни-- - Намерени са 12 думи от търсенето
ниво - мн. нива, ср. 1. Плоскост, равнина. 2. Степен на височина. На нивото на очите му. 3. Степен на развитие, на организация; равнище. ...
нито - част. 1. Подсилва отрицанието. Не каза нито дума. 2. За отрицателна заповед. Нито дума повече!
нищо - отриц. мест. 1. Като същ. Нито един (предмет, явление, изказване, ситуация и др.). В стаята нямаше нищо. Нищо не разбирам. Нищо не...
нива - мн. ниви и нивя, ж. 1. Земя, която се засява с житни растения. Изораха нивата. 2. Посев. Нивата се развиваше бързо след дъждовете....
нижа - нижеш, мин. св. низах, мин. прич. низал, несв. 1. Какво. Прокарвам конец, връв, тел и др. подобни през еднородни предмети. Нижа тю...
низа - мн. низи, ж. Наниз.
нима - част. За питане, като се изразява учудване, недоумение, изненада, съмнение. Нима не го познаваш? Нима е лошо да помагаш на другите...
ниша - мн. ниши, ж. Цилиндрична или правоъгълна вдлъбнатина в стена.
нине - нареч. Остар. Сега.
низш - и низши, низша, низше, мн. низши, прил. 1. Най-нисък или по-нисък. Низш етап. 2. Най-прост или по-прост (по структура или организа...
нисш - нисша, нисше, мн. нисши, прил. Низш.
нищя - нищиш, мин. св. нищих, мин. прич. нищил, несв.; какво. Разделям на нишки. Нищя края на покривката — нищя се. Ставам на нишки.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: