Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

не----- - Намерени са 68 думи от търсенето
негърка - мн. негърки, ж. Жена негър.
негърче - мн. негърчета, ср. 1. Дете негър. 2. Вид шоколадов сладкиш, тъмен на цвят.
недобър - недобра, недобро, мн. недобри, прил. 1. Лош, недружелюбен. Недобри родители. 2. Неприятен. Недобри новини. 3. Лош, некачествен, не...
недъгав - недъгава, недъгаво, мн. недъгави, прил. 1. Който има недъг. 2. Недоразвит, хилав. слаб. 3. Малоумен, глупав. // същ. недъгавост, н...
неловък - неловка, неловко, мн. неловки, прил. 1. Който не притежава ловкост; несръчен, непохватен. Неловко движение. 2. Неприятен, неудобен...
непълен - непълна, непълно, мн. непълни, прил. 1. Който не е пълен до горе. Непълна чаша. 2. Който не е цял, завършен. Непълен отговор. 3. К...
неволен - неволна, неволно, мн. неволни, прил. Който се извършва без умисъл, несъзнателно. Неволен свидетел. Неволен порив.
недочуя - недочуеш, мин. св. недочух, мин. прич. недочул, св. - вж. недочувам.
неохота - само ед. Липса на желание; нежелание. Стана от мястото си с неохота.
неведом - неведома, неведомо, мн. неведоми, прил. Остар. 1. Незнаен, неизвестен. Неведоми пътища. 2. Тайнствен; неразбираем. Неведоми сили г...
неволно - нареч. Несъзнателно, без да искам, неумишлено. Неволно съборих вазата.
невроза - мн. неврози, ж. Нервно-психическо заболяване, свързано с разстройство на централната нервна система, но без изменения в нервната т...
негоден - негодна, негодно, мн. негодни, прил. Който не може да се използва или не работи; лош, развален, некачествен. Негодни продукти. Нег...
негодяй - негодяят, негодяя, мн. негодяи, м. Негодник (в 1 знач.).
неголям - неголяма, неголямо, мн. неголеми, прил. Който няма големи размери; ограничен по размери, брой, време. Неголяма стая. Неголяма сума...
негроид - мн. негроиди, м. Човек, който принадлежи към черната раса: с тъмна кожа, къдрави коси, широк нос и др. // прил. негроиден, негроид...
недобор - само ед. Непостъпили в касата или хазната плащания от данъци, дългове, кредити и др.
недобре - нареч. 1. Лошо, зле. Чувствам се недобре. 2. Слабо, недостатъчно, непълно. Недобре прикрита омраза.
недопят - недопята, недопято, мн. недопети, прил. Който не е изпят докрай. Недопята песен.
недотам - нареч. Не толкова, в по-малка степен. Задачата е недотам трудна.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: