Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нео - Намерени са 52 думи от търсенето
необозрим - необозрима, необозримо, мн. необозрими, прил. Който не може да се обхване с поглед; огромен, необхватен.
необуздан - необуздана, необуздано, мн. необуздани, прил. 1. Който не се сдържа, не се подчинява; своеволен. Необуздан кон. 2. Който не може д...
необходим - необходима, необходимо, мн. необходими, прил. 1. Нужен, потребен. Необходими средства. 2. Неизбежен, задължителен. Вземам необходи...
необясним - необяснима, необяснимо, мн. необясними, прил. Който не може да бъде обяснен; немотивиран. Любов необяснима.
неосезаем - неосезаема, неосезаемо, мн. неосезаеми, прил. 1. Който не се възприема от осезанието. 2. Малък, неуловим. Неосезаема промяна.
неоспорим - неоспорима, неоспоримо, мн. неоспорими, прил. Който не може да бъде оспорен. Неоспорима победа. // същ. неоспоримост, неоспоримост...
неотложен - неотложна, неотложно, мн. неотложни, прил. Който не може да се отложи; спешен, срочен, належащ. Неотложни дела. // същ. неотложнос...
неотразим - неотразима, неотразимо, мн. неотразими, прил. Необичаен, много силен, покоряващ, завладяващ. Неотразимо впечатление. // същ. неотр...
неотскоро - нареч. От доста време, отдавна. Той живее в този град неотскоро.
неочакван - неочаквана, неочаквано, мн. неочаквани, прил. Който не е очакван; внезапен, непредвиден. Неочаквана поява. // същ. неочакваност, н...
необвързан - необвързана, необвързано, мн. необвързани, прил. 1. Който не е обвързан чрез задължения с някого. 2. Който не участва в политическ...
неологизъм - мн. неологизми, (два) неологизъма, м. Спец. В езикознанието — нова дума, нов израз или ново значение в езика.
необмислен - необмислена, необмислено, мн. необмислени, прил. Който не е обмислен. Необмислени действия. // същ. необмисленост, необмислеността...
необхватен - необхватна, необхватно, мн. необхватни, прил. Който не може да се обхване; просторен, необозрим. Необхватни поля.
неодушевен - неодушевена, неодушевено, мн. неодушевени, прил. 1. Който не се отнася до живата материя. Неодушевена природа. 2. Спец. В граматик...
неоправдан - неоправдана, неоправдано, мн. неоправдани, прил. Който не може да бъде оправдан или извинен. Неоправдано закъснение.
огнеопасен - огнеопасна, огнеопасно, мн. огнеопасни, прил. Който лесно се запалва. Бензинът е огнеопасна течност. Огнеопасни материали.
балнеология - Дял от медицината, в който се изучават минералните води и лечебната кал в връзка с приложението им при лекуване.
неотстъпчив - неотстъпчива, неотстъпчиво, мн. неотстъпчиви, прил. Който не обича да прави отстъпки. // същ. неотстъпчивост, неотстъпчивостта, ж.
необикновен - необикновена, необикновено, мн. необикновени, прил. 1. Който се среща рядко; необичаен, чуден. Необикновена случка. 2. Извънреден,...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: