Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

на-- - Намерени са 10 думи от търсенето
нали - част. 1. Въпросителна частица, с която се предполага или изисква положителен отговор. Нали ще дойдеш? 2. Усилителна частица, коят...
наем - само ед. Заплащане за временно ползване на нещо. Месечен наем за квартира. • Нося душа под наем. Много съм слаб, много съм болен.
над- - представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Действието се извършва върху горната част на нещо: надписвам, надстройвам и д...
нает - наета, наето, мн. наети, прил. Който е взет под наем. Нает апартамент.
нази - личн. мест. Остар. Нас.
най- - част. За образуване на превъзходна степен на прилагателни имена, наречия и наречни изрази или на думи от други части на речта, нап...
нани - междум. Припев за приспиване на малки деца; спи. Нани, мило дете, нани-на.
наум - нареч. В ума си, без да говоря или пиша, само мислено. Чети наум, за да не ми пречиш! • Идва ми наум нещо. Досещам се, спомням си,...
нафт - нафтът, нафта, само ед., м. Нафта.
наям - наядеш, мин. св. наядох, мин. прич. наял, св. — вж. наяждам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: