Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

надр - Намерени са 15 думи от търсенето
над- - представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Действието се извършва върху горната част на нещо: надписвам, надстройвам и д...
надробя - надробиш, мин. св. надробих, мин. прич. надробил, св. — вж. надробявам.
надращя - надращиш и надращеш, мин. св. надращих и надрасках, мин. прич. надращил и надраскал, св. Надраскам.
надрасна - надраснеш, мин. св. надраснах, мин. прич. надраснал, св. — вж. надраствам.
надраста - надрастеш, мин. св. надрастох, мин. прич. надрасъл, св. Надрасна.
надребня - надребниш, мин. св. надребних, мин. прич. надребнил, св. — вж. надребнявам.
надрънкам - надрънкаш, св. — вж. надрънквам.
надработя - надработиш, мин. св. надраббтих, мин. прич. надработил, св. — вж. надработвам.
надраскам - надраскаш, св. — вж. надрасквам.
надрънквам - надрънкваш, несв. и надрънкам, св.; какво. Дрънкам много, наговорвам празни приказки. Надрънка разни глупости.
надробявам - надробяваш, несв. и надробя, св.; какво. Правя нещо на дребни късове, разтроша-вам. Каквото си надробил, това ще сърбаш.
надрасквам - надраскваш, несв. и надраскам, св.; какво. 1. Покривам с драсканици нещо. Надраска цялата книга. 2. Набързо и нечетливо написвам н...
надраствам - надрастваш, несв. и надрасна, св. 1. Кого. Расна повече от някого, ставам по-голям на ръст от някого. Надраснах съучениците си. 2....
надработвам - надработваш, несв. и надработя, св.; кого. Работя повече или по-добре от някого, изпреварвам в работата.
надребнявам - надребняваш, несв. и надребня, св.; какво. Правя нещо да стане на дребни парчета, раздробявам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: