Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

наб - Намерени са 97 думи от търсенето
набухам - набухаш, св. — вж. набухвам.
анабиоза - само ед.Спец. Състояние на организма, при което видимите жизнени процеси са забавени или спрени поради неблагоприятни външни услов...
анаболик - (англ. anabolic))Фарм. Хормонален препарат с ефект на допинг.
джанабет - мн. джанабети, м. Зъл човек, проклет човек.
набъбвам - набъбваш, несв. и набъбна, св. 1. Увеличавам обема си поради влага, раздувам се. Семената набъбнаха след дъжда. 2. Прен. Увеличава...
набъркам - набъркаш, св. — вж. набърквам.
набождам - набождаш, несв. и набода, св. 1. Какво, с какво. Надупчвам, бода на много места. Набодох подгъва на полата с топлийки. 2. Какво, с...
набарвам - набарваш, несв. и набарам, св.; какво/ кого. Разг. 1. Чрез пипане откривам някого или нещо. Набарах в джоба си забравена бележка. ...
набелвам - набелваш, несв. и набеля, св.; какво. Беля в достатъчно количество. Набелих два килограма картофи.
набележа - набележиш, мин. св. набелязах и набележих, мин. прич. набелязал и набележил, св. — вж. набелязвам.
набичвам - набичваш, несв. и набича, св.; какво. Бича в достатъчно количество, много. Набичиха всички дървени трупи.
наблегна - наблегнеш, мин. св. наблегнах, мин. прич. наблегнал, св. — вж. наблягам.
наблягам - наблягаш, несв. и наблегна, св.; на какво/върху какво. 1. Обръщам особено внимание върху нещо, подчертавам. Наблягам на математика...
набраздя - набраздиш, мин. св. набраздих, мин. прич. набраздил, св. — вж. набраздявам.
набрашня - набрашниш, мин. св. набрашних, мин. прич. набрашнил, св. — вж. набрашнявам.
набутвам - набутваш, несв. и набутам, св. 1. Какво/кого. Вкарвам, като бутам, тикам. Набута бързо дрехите в гардероба. 2. Разг. Какво. Намира...
набухвам - набухваш, несв. и набухам, се.; кого/ какво. 1. Разг. Набутвам, наблъсквам, набивам. Набуха възглавницата с пера. Набуха я, защото...
набучвам - набучваш, несв. и набуча, св.; какво. 1. Набивам на нещо остро, набождам. 2. Забивам в земята.
наблъскам - наблъскаш, св. — вж. наблъсквам.
набръчкам - набръчкаш, св. — вж. набръчквам.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: