Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

м-----м - Намерени са 19 думи от търсенето
монизъм - само ед. Спец. Философско направление, според което в основата на света и неговите явления стои само едно начало (дух или материя)...
мръдвам - мръдваш, несв. и мръдна, св. 1. Какво, с какво. Мърдам поединично, поотделно, еднократно. Мръдвам с очи. Мръдвам ръката си. 2. Отб...
магизъм - само ед. Боравене с магии и вълшебства; чародейство.
млъквам - млъкваш, несв. и млъкна, св. Спирам да говоря или да издавам шум. Воденицата млъкна. Детето млъкна.
мрънкам - мрънкаш, несв. 1. Говоря или чета неясно, неразбрано; мотолевя. 2. Хленча продължително пред някого за нещо. Цял ден само мрънкаш!
миросам - миросаш, св. — вж. миросвам.
момувам - момуваш, несв. Разг. В състояние съм на мома за омъжване.
менявам - меняваш, несв. Остар. Меня.
милувам - милуваш, несв. Милвам.
матирам - матираш, несв. и св.; кого. 1. Обявявам мат при игра на шах. 2. Прен. Побеждавам, поставям в безизходно положение.
мачкаем - мачкаема, мачкаемо, мн. мачкаеми, прил. Който се мачка лесно. Мачкаем плат. // същ. мачкаемост, мачкаемостта, ж.
минавам - минаваш, несв. и мина, св. 1. Движа се покрай/през/по нещо. Всеки ден минава покрай театъра. 2. През какво. Вървя, водя. Пътят мин...
минирам - минираш, несв. и св.; какво. 1. Поставям мини, за да взривя. Минирам мост. 2. Прен. Създавам непреодолими пречки, прегради. Минира...
мирувам - мируваш, несв. Стоя или седя мирно; кротувам.
мирясам - мирясаш, св. — вж. мирясвам.
млясвам - млясваш, несв. и млясна, св. Еднократно или поединично мляскам.
мляскам - мляскаш, несв. 1. При хранене издавам особен шум с езика и устните, дъвча шумно. 2. Кого. Целувам шумно някого. Мляска я по бузата...
мутирам - мутираш, несв. и св. 1. Подлагам се на мутация, търпя мутация. 2. За човешки глас — променям тембъра си през пубертета.
минимум - само ед. 1. Най-малко количество, най-малката величина. Жизнен минимум. 2. Задължителен за специалиста най-малък обем от знания.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: