Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мун - Намерени са 26 думи от търсенето
мус - мусът, муса, само ед., м. Вид десерт, приготвен от разбити на пяна плодове, мляко и яйца. Шоколадов мус.
муу - междум. За подражаване на звук, издаван от крава/говедо.
мен - лично мест., съкр. — вж. мене.
самун - мн. самуни, (два) самуна, м. Остар. Отделна бройка хляб. Купих два самуна хляб. Половин самун хляб. • Като самун. Разг. За подутин...
имуно- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до имунитет, напр. имунобиология, имуногенен, имунозащитен, имунот...
комуна - мн. комуни, ж. Колектив от лица, обединени от съвместен живот, обща собственост на благата и общ труд. • Парижка комуна. Революцио...
имунен - имунна, имунно, мн. имунни, прил. Спец. В медицината — който се отнася до имунитет. Имунна защита на организма. • Имунни тела. Сер...
мундир - мн. мундири, (два) мундира, м. Военна или гражданска униформена дреха, обикновено с нашивки. Офицерски мундир.
мунщук - мн. мундщуци, (два) мундщука, м. I. Част от духов музикален инструмент, която при свирене се доближава до устните или се поставя в...
маймуна - мн. маймуни, ж. 1. Бозайник, който е най-близо по своето анатомично устройство до човека. 2. Прен. Човек, който подражава на други...
муниция - мн. муниции, ж. Обикн. мн. Боеприпаси и военно снаряжение. // прил. муниционен, муниционна, муниционно, мн. муниционни. Муниционен...
амуниция - мн. амуниции.Екипировка на военен (без оръжия и дрехи); снаряжение.// прил. амуниционен, амуниционна, амуниционно, мн. амуниционни...
комунист - мн. комунисти, м. Член на комунистическа партия.
маймунка - мн. маймунки, ж. 1. Малка маймуна. 2. Прен. Разг. Раница или чанта, която се носи на гръб.
имунитет - само ед. 1. Спец. В медицината — вродена или придобита невъзприемчивост на организма на някои болести. Получавам имунитет. Загубва...
комунизъм - само ед. 1. Според теорията на Маркс, Енгелс и Ленин — сменяща капитализма обществено-икономическа формация, основана върху общест...
комунален - комунална, комунално, мн. комунални, прил. 1. Който се отнася до общинската уредба. Комунални услуги. 2. Който се отнася до комуна...
имунология - само ед. Наука за закономерностите на имунитета при живите организми.
комунистка - мн. комунистки, ж. Жена комунист.
маймунство - мн. маймунства, ср. Проява или качество на маймуна (в 1 и 2 знач.).
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: