Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

моза - Намерени са 34 думи от търсенето
боза - мн. бози.1. Безалкохолно гъсто питие с възкисел вкус, което се приготвя от просено брашно.2. Порция от това питие.3. Прен. Пренебр...
доза - мн. дози, ж. 1. Определено количество от нещо, което се взема или прави наведнъж. Голяма доза. Доза хероин. Направих две дози слад...
зоза - мн. зози, ж. Остар. Жена без духовни интереси, заета само с външността си.
коза - мн. кози, ж. Домашно животно с рога, дълъг остър косъм и брада, отглеждано за мляко, месо и вълна. // същ. умал. козичка, мн. кози...
лоза - мн. лози, ж. Многогодишен храст с виещи се израстъци, който ражда грозде. Две лози с черно грозде. Лозата е пуснала нови филизи. /...
мога - можеш, мин. св. можах, мин. прич. можал и могъл, несв. 1. Имам способност, в състояние съм да върша нещо. Мога да дойда. 2. Знам, ...
мода - мн. моди, ж. Съвкупност от привички, предпочитания и вкусове за формите на предметите от бита и за облеклото, които господстват пр...
мока - само ед. Качествено арабско кафе.
мома - мн. моми, ж. Разг. 1. Порасло момиче, девойка. Хубава мома. 2. Неомъжена жена. Остана си мома.
мора - мн. мори, ж. Спец. Единица време, за което се изговаря една кратка сричка.
маза - мн. мази, ж. 1.Диал. Мазе. 2. Остар. Склад за различни стоки.
муза - мн. музи, ж. 1. Една от деветте богини, покровителстващи според древногръцката митология науките и изкуствата. 2. Прен. Вдъхновите...
поза - мн. пози, ж. 1. Определено положение на тялото (за снимка и др.). 2. Прен. Неискрено поведение; преструвка. Всичко у него е поза.
роза - мн. рози, ж. 1. Красиво градинско цвете с ароматни цветове, които растат на бодлив храст; трендафил, гюл. Подрежи розите. 2. Цвят ...
мимоза - мн. мимози, ж. Южно растение, чиито листа се свиват при допир.
осмоза - само ед. Спец. Взаимно проникване на две течности, разделени с пореста преграда или ципа.
мозайка - мн. мозайки, ж. 1. Украса, пано, съставено от разноцветни късчета. 2. Вид подова настилка от цветни камъчета и цимент. 3. Вид детс...
мозаичен - мозаична, мозаично, мн. мозаични, прил. 1. Който е във вид на мозайка. Мозаичен стенопис. 2. Нееднороден, смесен, разнообразен. Мо...
самозащита - само ед. Защита на себе си или имота си със собствени сили и средства. Бойни техники за самозащита. Убийство при самозащита.
умозаключа - умозаключиш, мин. св. умозаключил, мин. прич. умозаключил, св. — вж. умо-заключавам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: