Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ми--- - Намерени са 30 думи от търсенето
мисъл - мн. мисли, ж. 1. Умствена дейност, мислене (във 2 знач.). 2. Следствие, резултат от мислене, идея. Оригинална мисъл. Мисли на вели...
мирно - нареч. 1. Спокойно, тихо, без разпри. Децата си играеха мирно. 2. Военна команда, която изисква неподвижност и внимание.
мишок - мн. мишоци, (два) мишока, м. Мъжка или едра мишка.
мигом - нареч. 1. Бързо, за миг, моментално. 2. Изведнъж.
минор - само ед. Спец. Едно от ладовите наклонения, чийто акорд се състои от малка терца и е с тъжен напев.
миров - мирова, мирово, мн. мирови, прил. Остар. Който се разпространява в целия свят или има световно значение; световен. Миров проблем. ...
мигна - мигнеш, мин. св. мигнах, мин. прич. мигнал, св. - вж. мигвам.
мижав - мижава, мижаво, мн. мижави, прил. 1. Който е с полузатворени очи или недовижда. 2. Прен. Който е малък, дребен, незначителен. Мижа...
мивка - мн. мивки, ж. Умивалник.
мигам - мигаш, несв. 1. Несъзнателно отпускам и вдигам клепачите си. Мигам бързо. 2. На кого. Давам знак на някого, намигвам. 3. Прен. Све...
мигар - част. Диал. За изразяване на учудване и съмнение; нима. Мигар не си чул?
мигач - мн. мигачи, (два) мигача, м. 1. Разг. Светлинен пътепоказалец на превозно средство, който сигнализира за предприемане на маневра. ...
мигла - мн. мигли, ж. Ресниците на клепачите. Дългите и извити мигли трепнаха като крилца на пеперуда.
минал - минала, минало, мн. минали, прил. 1. Който е станал по-рано, преди и е свършил, вече не съществува. Минала слава. 2. Само членуван...
мираж - мн. миражи, (два) миража, м. 1. Оптическо явление (обикновено в пустинята), състоящо се в поява на хоризонта на лъжливи изображени...
мирта - мн. мирти, ж. Мирт.
митра - мн. митри, ж. Спец. Богато украсена корона, която се носи от лица с епископски сан при богослужения.
мишка - мн. мишки, ж. Дребен гризач с остра муцуна и дълга тънка опашка. Полска мишка. Домашна мишка. // същ. умал. мишле, мн. мишлета, ср...
мишца - мн. мишци, ж. Разг. Мускул. Силни и здрави мишци. • Напрягам мишци. Полагам големи усилия, за да извърша някаква работа.
минус - мн. минуси, (два) минуса, м. 1. Тире (—) в математиката, което означава изваждане или отрицателна величина. Температурата е минус ...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: