Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мега - Намерени са 18 думи от търсенето
гега - мн. геги, ж.Диал. Дълга овчарска тояга с кука в единия край.
жега - само ед. 1. Парлива горещина на нагрят от слънцето въздух; зной. Навън е голяма жега. 2. Горещина, нажежен въздух, не от слънце. Г...
мога - можеш, мин. св. можах, мин. прич. можал и могъл, несв. 1. Имам способност, в състояние съм да върша нещо. Мога да дойда. 2. Знам, ...
мета - метеш, мин. св. метох, мин. прич. мел, несв. Изчиствам с метла. • Мета улиците. Разг. Скитам без цел; шляя се.
мера - мн. мери, ж. Разг. Незаета от земеделски култури общинска земя, определена за пасище.
меса - мн. меси, ж. Спец. 1. Католическа обедна литургия. 2. Религиозно музикално произведение за солисти, хор и орган, което обикновено ...
нега - само ед. Доволство, блаженство, нежност.
сега - нареч. 1. В момента, когато се говори. Сега съм вкъщи. 2. В настоящото време, около момента на говорене. Сега е зима. 3. Много ско...
шега - мн. шеги, ж. 1.Закачлив израз или постъпка, която предизвиква смях, веселие; закачка, майтап. Весели шеги. Сложи карфица на стола,...
омега - само ед. 1. Последната буква в гръцката азбука. 2. Прен. Край. • Алфата и омегата (на нещо). Най-важното, същината. • От алфа до о...
мега- - Първа съставна част на сложни думи със значение увеличен, голям: мегаспора, мегагалактика и др.
мегало- - Първа съставна част на сложни думи със значение на увеличен, прекалено голям: мегалозавър, мегаломан и др.
мегафон - мн. мегафони, (два) мегафона, м. Рупор за усилване на звука; механичен усилвател, високоговорител.
мегаломан - мн. мегаломани, м. Лице, на което е присъщо мегаломания. // прил. мегаломански, мегаломанска, мегаломанско, мн. мегаломански.
мегаполис - мн. мегаполиси, (два) мегаполиса, м. Мегалополис.
мегаломания - само ед. 1. Заболяване, което се изразява в мания за величие в някаква област. 2. Прен. Прекомерно самочувствие, надменност.
мегаломанка - мн. мегаломанки, ж. Жена мегаломан.
мегалополис - мн. мегалополиси, (два) мегалополиса, м. Град гигант.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: