Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мани - Намерени са 63 думи от търсенето
романист - мн. романисти, м. Писател на романи.
тутманик - мн. тутманици, (два) тутманика, м. 1. Тестено изделие — хляб, опечен с плънка от яйца, сирене и масло. 2. Прен. Разг. Пренебр. Нед...
хуманист - мн. хуманисти, м. 1. Привърженик и последовател на хуманизма. 2. Хуманен човек.
вещомания - само ед.Повишен интерес към притежаване на вещи (в 1 знач.) за сметка на духовните интереси.
галомания - (фр.gallomanie по лат. gallus 'гал' + -мания)Пристрастие към всичко френско.// същ. галоман.
занимание - мн. занимания, ср. Дейност, работа, труд. Вечер нямам никакви занимания. Научни занимания. Спортни занимания. Никога не остава без...
хуманизъм - само ед. 1. Идеология, която поставя на първо място уважението към личността, към достойнството на човека. 2. Човечност, човеколюб...
андромания - (нлат. andromania от гр. andromanes)Мед. Ненаситна страст на жена към мъжете.
браманизъм - (по санскр. brahmana 'браман' + -изъм)Рел. Обществено-религиозна система в Индия, възникнала през X-IX в. пр. Хр. в замя...
графомания - само ед.Болезнено пристрастие към съчинителстване, писане и издаване на собствените писания у лица, лишени от писателски талант.
германизъм - (нем. Germanismus по лат. germanus 'германски' + -изъм) Език.1. Езиков обрат, типичен за немски език.2. Заемка от немски...
драгоманин - мн. драгомани, м. Драгоман.
еротомания - само ед. Болезнено увлечение по еротиката.
наркомания - само ед. Силно, болезнено влечение към наркотици.
нимфомания - само ед. Болестна проява на засилено полово влечение у жената.
маниакален - маниакална, маниакално, мн. маниакални, прил. Отдаден докрай на една мисъл или идея. // същ. маниакалност, маникалността, ж.
маниернича - маниерничиш, мин. св. маниерничих, мин. прич. маниерничил, несв. Държа се преднамерено, предвзето, неестествено. Стига си маниерни...
маникюрист - мн. маникюристи, м. Лице, чиято професия е да прави маникюр.
мюсюлманин - мн. мюсюлмани, м. Мохамеданин.
невнимание - само ед. 1. Разсеяност, липса на внимание. Грешка по невнимание. 2. Липса на уважение към някого; пренебрежение, неучтивост.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: