Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

мал - Намерени са 127 думи от търсенето
малцинство - малцинства, ср. 1. Само ед. Част, по-малка от половината на дадена група. Малцинството се подчинява на мнозинството. 2. Етническа ...
ненормален - ненормална, ненормално, мн. ненормални, прил. 1. Който не е нормален, отклонява се от нормата. Ненормална големина. 2. Който е душ...
максимален - максимална, максимално, мн. максимални, прил. Най-голям, краен, последен, най-висок. Максимални усилия.
минималист - мн. минималисти, м. Лице, което се задоволява с най-малкото поради боязливост, нерешителност.
посмалявам - посмаляваш, несв. и посмаля, св. Намалявам малко.
премалявам - премаляваш, несв. и премалея, св. Изгубвам сили, мощ; отпадам, отмалявам. // същ. премаляване, ср.
прималявам - прималяваш, несв. и прималея, св. Губя сили, отпадам до припадък; примирам. • Прималява ми/прималее ми. От какво. Става ми лошо, ч...
умалителен - умалителна, умалително, мн. умалителни, прил. 1. Който умалява. Умалителна леща. 2. Спец. В граматиката за форма или наставка - с ...
формалност - формалността, мн. формалности, ж. Необходимо действие от гледище на възприет, установен ред в извършването на нещо. Подписът в наш...
екстремален - екстремална, екстремално, мн. екстремални, прил. Екстремен.
малолетство - само ед. Състояние на малолетен; детска възраст. Не е съден поради малолетство.
немаловажен - немаловажна, немаловажно, мн. немаловажни, прил. Който не е маловажен; важен, съществен, значим. Немаловажен факт.
максималист - мн. максималисти, м. Човек, който проявява максимализъм.
малтретирам - малтретираш, несв. и св.; кого/какво. Бия, измъчвам, изтезавам, тормозя.
мамалигарка - мн. мамалигарки, ж. Жена мамалигар.
прималнявам - прималняваш, несв. и прималнея, св. Прималявам.
премалнявам - премалняваш, несв. и премалнея, св. Премалявам.
смалявам се - смаляваш се, несв. и смаля се, св. Ставам по-малък, по-дребен, по-незначителен. От слънцето пряспата сняг се смалява. Фигурата се ...
формалистка - мн. формалистки, ж. Жена формалист.
максимализъм - само ед. Предявяване на крайни искания; прекаленост. Не бива да проявяваш максимализъм.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: