Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

л---а - Намерени са 43 думи от търсенето
лъжла - мн. лъжли, ж. Разг. Пренебр. Жена, която по природа е склонна да лъже. Голяма лъжла.
лъсна - лъснеш, мин. св. лъснах, мин. прич. лъснал, св. — вж. лъсвам.
лъхна - лъхнеш, мин. св. лъхнах, мин. прич. лъхнал, св. — вж. лъхвам.
лодка - мн. лодки, ж. 1. Малък плавателен съд за близки разстояния, каран с помощта на гребла, платна или мотор. Моторна лодка. Спасителна...
локва - мн. локви, ж. 1. Вдлъбнатина на земята (на улица, път), пълна обикн. с дъждовна вода. След дъжда се образуваха големи локви. 2. Ра...
локна - локнеш, мин. св. локнах, мин. прич. локнал, св. — вж. локвам.
лелка - мн. лелки, ж. 1. Умал. от леля. 2. Възрастна жена, но не баба. 3. Разг. Гледачка в детски дом или детска градина.
личба - мн. личби, ж. Остар. Знамение, поличба.
лавка - мн. лавки, ж. Малко магазинче в училище, казарма, обикн. с обслужване през гише. Има ли закуски на лавката?
лавна - лавнеш, мин. св. лавнах, мин. прич. лавнал, св. — вж. лаввам.
лавра - мн. лаври, ж. Голям православен привилегирован манастир.
лайка - мн. лайки, ж. 1. Само ед. Тревисто растение от семейство сложноцветни с бели ароматни цветчета. 2. Цветчетата на това растение, из...
лайна - лайнеш, мин. св. лайнах, мин. прич. лайнал, св. — вж. лайвам.
лакта - само ед. Вид топено сирене, бонбони или шоколад.
лампа - мн. лампи, ж. 1. Уред за осветление чрез нагряване или горене. Електрическа лампа. Газена лампа. 2. Уред за нагряване. Спиртна лам...
лапна - лапнеш, мин. св. лапнах, мин. прич. лапнал, св. — вж. лапвам.
ларва - мн. ларви, ж. Начален стадий в развитието на почти всички безгръбначни и на някои гръбначни животни; зародиш със самостоятелен нач...
ласка - мн. ласки, ж. 1. Проява на нежност, любов; милувка. Жаден за ласки. 2. Проява на добро, приветливо отношение. С ласка в гласа. Гле...
лашна - лашнеш, мин. св. лашнах, мин. прич. лашнал, св. — вж. лашвам.
левга - мн. левги, ж. Стара келтска мярка за разстояние с различна големина в различните страни и провинции.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: