Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лоз - Намерени са 33 думи от търсенето
целулоза - само ед. Спец. 1. Вещество, коеп съставна част от клетъчните стени на растенията. 2. Вещество, получено при преработка на дървесин...
гранулоза - (по нлат. granulum 'зрънце' + -оза')Биохим. Съставна част на скорбялата, която се оцветява в синьо от йода.
експлозив - мн. експлозиви, (два) експлозива, м. Взривно, избухливо вещество.
експлозия - мн. експлозии, ж. 1. Избухване, взрив. 2. Прен. Проява на експлозивен (във 2 знач.).
лозарство - само ед. Клон от земеделието, който се занимава с отглеждане на лозя.
оглозгвам - оглозгваш, несв. и оглождя, св.; какво. Глозгам докрай, всичко. Кучето оглозга всички кокали.
алкалоземен - (по фр. alcali 'алкали' + земен)Хим. Само в съчет. алкалоземни метали - елементите калций, стронций, барий и радий.
експлозивен - експлозивна, експлозивно, мн. експлозивни, прил. 1. Който има свойството да експлодира; взривен. 2. Прен. Който се изявява неочакв...
салмонелоза - само ед. Спец. В медицината — остро чревно заболяване у човека или у животните, предизвикано от салмонела и предавано чрез месо, я...
стилознание - само ед. Учебна дисциплина за изучаването на характерните особености на архитектурните или др. стилове.
трихинелоза - само ед. Спец. В медицината - инфекциозна болест, причинена от ларвите на трихината в мускулите.
туберколоза - само ед. Заразна болест, която се предизвиква от бацил и засяга белите дробове, костите и други части на тялото. Костна туберкулоз...
туберколозен - туберкулозна, туберкулозно, мн. туберкулозни, прил. 1. Който е болен от туберкулоза. 2. Който се отнася до туберкулоза. Туберкулоз...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: