Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

логия - Намерени са 104 думи от търсенето
легия - мн. легии, ж. Истор. Отред от български доброволци в чужбина преди Освобождението. Легията на Раковски в Белград.
аналогия - мн. аналогии.Сходство, подобие между предмети. Правя аналогия.
апология - мн. апологии.Неумерена, прекаленна възхвала, защита на някого или нещо.
биология - само ед.Наука за закономерностите в развитието на органичния свят.// прил. биологичен, биологична, биологично, мн. биологични. Био...
геология - само ед.Наука за строежа, състава и историята на земната кора, за методите на търсене на полезни изкопаеми.// прил. геологичен, ге...
екология - само ед. Наука за взаимоотношенията на организмите помежду им и с околната среда. // прил. екологичен, екологична, екологично, мн...
етология - само ед. Спец. Раздел от зоологията, който изучава поведението на животните в естествени условия.
зоология - само ед. Наука за животните в света. // прил. зооложки, зооложка, зооложко, мн. зооложки.
теология - само ед. Спец. Богословие. // прил. теологичен, теологична, теологично, мн. теологични. // прил. теологически, теологическа, теоло...
трилогия - мн. трилогии, ж. Три завършени художествени произведения от един и същ автор с общ сюжет.
урология - само ед. Спец. Дял от медицината, който проучва и лекува болестите на пикочо-отделителната система.
антология - мн. антологии.Сборник с избрани художествени произведения от разни автори.
етиология - само ед. Спец. 1. В медицината — наука за причините за възникване на болестите. 2. Във философията — наука за причин-ността.
етнология - само ед. Етнография. // прил. етиологичен, етиологична, етиологично, мн. етиологични. // прил. етнологически, етнологическа, етнол...
идеология - само ед. Система от възгледи и идеи, характерни за социална група, класа, политическа партия и др. Идеологията на християнството. ...
кинология - само ед. Дял от зоологията, който изучава кучетата. // прил. киноложки, киноложка, киноложко, мн. киноложки. Киноложка изложба.
митология - мн. митологии, ж. 1. Съвкупност от митове на един народ. Славянска митология. 2. Само ед. Наука за произхода, значението и историч...
онкология - само ед. 1. Спец. Наука за туморите и лечението им. 2. Болнично заведение, в което се лекуват болни с туморни образувания. // прил...
онтология - само ед. Спец. Философско учение за битието, за основните начала на света.
патология - само ед. Спец. Наука за болестните процеси в организма и за промените, които те предизвикват.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: