Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лин - Намерени са 126 думи от търсенето
проклинам - проклинаш, несв. и прокълна, св.; кого/какво. Изричам клетва, проклятие на някого или нещо. Проклинам враговете.
развалина - мн. развалини, ж. 1. Обикн, мн. Останки от съборени, рухнали сгради; руини. 2. Прен. Много болен, съсипан, грохнал човек. Той е ця...
петолиние - мн. петолиния, ср. Пет успоредни линии, върху които се пишат нотите на музикални произведения.
киселинен - киселинна, киселинно, мн. киселинни, прил. Който се отнася до киселина. • Киселинен дъжд. Дъжд с киселинно съдържание поради замър...
пеницилин - само ед. Вид лекарство - антибиотик, получен от гъбна плесен, който предотвратява растежа на много бактерии. // прил. пеницилинов,...
светлинен - светлинна, светлинно, мн. светлинни, прил. Който се отнася до светлина. Светлинен източник. Светлинни лъчи. • Светлинен поток. Спе...
ватерлиния - (рус. ватерлиния от нидерл. waterlyn)Мор. Черта на борда на кораб, до която той нормално потъва във водата.
дисциплина - само ед. 1. Система от задължителни и установени норми на поведение в някакъв колектив. Желязна дисциплина. 2. Съзнание за спазван...
заклинание - мн. заклинания, ср. Магически формули, изрази с тайнствено значение, отправени към свръхестествени сили. Жената шепнеше заклинания...
изклинчвам - изклинчваш, несв. и изклинча, св. Успявам да се измъкна от работа или задължение. Пак изклинчи, не дойде да пренася мебели.
клиновиден - клиновидна, клиновидно, мн. клиновидни, прил. Който има вид, форма на клин.
лингвистка - мн. лингвистки, ж. Жена лингвист.
разклинвам - разклинваш, несв. и разклиня, св.; какво. Освобождавам от клиновете нещо заклинено.
пироксилин - само ед. Спец. Силно избухливо вещество, съдържащо азотна и сярна киселина. // прил. пироксилинов, пироксилинова, пироксилиново, м...
междулиние - мн. междулиния, ср. Спец. Място между две линии от петолинието.
антиклинала - (нем. Antiklinale по анти- + гр. klino 'навеждам')Геол. Гънка от земните пластове, издадена нагоре; седло. Противоп. син...
билингвизъм - само ед.Спец. Двуезичие; употреба на два езика в една държава.
лингвистика - само ед. Наука за езика; езикознание. Трудове по лингвистика. Българска лингвистика. // прил. лингвистичен, лингвистична, лингвист...
поликлиника - мн. поликлиники, ж. Лечебно профилактично заведение за комплексна медицинска помощ на населението. // прил. поликлиничен, поликлин...
праволинеен - праволинейна, праволинейно, мн. праволинейни, прил. 1. Който се движи по права линия. 2. Прен. Принципен, последователен, безкомпр...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: