Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лини - Намерени са 15 думи от търсенето
лоно - само ед. Недра, утроба, пазва. • В лоното на природата. В недрата на природата, дълбоко сред нея.
лани - нареч. Миналата година. // прил. ланшен, ланшна, ланшно, мн. ланшни. По пътеката имаше ланшна шума.
луна - само ед. 1. Небесно тяло, което е спътник на Земята и грее с отразена от слънцето светлина; месец, месечина. Пълна луна. Луната св...
линч - линчът, линча, само ед., м. Извънсъдебна публична разпра (по името на Линч).
елини - елин, м. Название на населението от Стара Гърция.
линия - мн. линии, ж. 1. Реална или мислена черта, която съединява две точки или е граница при пресичането на две повърхности. Права линия...
клиника - мн. клиники, ж. 1. Специализирано болнично заведение, в което се води научна и учебна работа. Клиника за сърдечно-съдови заболяван...
линийка - мн. линийки, ж. 1. Малка линия. 2. Инструмент за чертане от дърво или пластмаса, разделен по сантиметри и милиметри. Чертая с лини...
клиничен - клинична, клинично, мн. клинични, прил. 1. Който се отнася до клиника. Клиничен лекар. 2. В медицината — който се установява чрез ...
гадолиний - (нлат. gadolinium по собств. J. Gadolin, френски химик)Химически елемент от групата на лантанидите, зн. Gd, пор. н. 64.
петолиние - мн. петолиния, ср. Пет успоредни линии, върху които се пишат нотите на музикални произведения.
ватерлиния - (рус. ватерлиния от нидерл. waterlyn)Мор. Черта на борда на кораб, до която той нормално потъва във водата.
междулиние - мн. междулиния, ср. Спец. Място между две линии от петолинието.
поликлиника - мн. поликлиники, ж. Лечебно профилактично заведение за комплексна медицинска помощ на населението. // прил. поликлиничен, поликлин...
дисциплиниран - дисциплинирана, дисциплинирано, мн. дисциплинирани, прил. Който спазва дисциплината; възпитан. Дисциплиниран ученик. // същ. дисци...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: